Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Stockholms läns landsting går i täten för svensk forskning

I alliansens förslag till budget för Stockholms läns landsting nästa år satsas 30 miljoner kronor på ett revolutionerande pilotprojekt mellan sjukvård, forskning och industri som gör att Stockholmsregionen går i täten för att stärka svensk forskning.

Publicerad: 12 juni 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ForskningspolitikInnovation

Vi ser allvarligt på utvecklingen att Sverige halkar efter inom klinisk forskning från tredje till sjätte plats och ligger efter länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz, enligt Vetenskapsrådet. Den negativa utvecklingen är särskilt oroande eftersom mycket kan göras som inte enbart syftar till att skjuta till mer resurser på nationell nivå. I Stockholmsregionen med tillgång till sjukvård och forskning i världsklass har vi ett särskilt ansvar att bidra. Det gör vi genom att tänka nytt, ta initiativ till ambitiösa projekt och dra fördel av varandra med stärkt samarbete.

För det första ser vi gärna fler pilotprojekt som visar vägen på regional nivå. När det blev känt att AstraZenecas forskningsenhet i Södertälje skulle läggas ned tog vi förra året initiativet till samverkansprojektet 4D. Det är ett pilotprojekt som innebär studier av fyra av de vanligaste folksjukdomarna som många drabbas av: Diabetes typ 2, bröstcancer, hjärt- och kärlsjukdom samt reumatologi. Projektet finansieras gemensamt av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet och beräknas pågå fram till 2017. Det här året satsar landstinget och KI tillsammans 40 miljoner kronor på projektet. Fler landsting och regioner borde fördjupa samarbetet med respektive högskola och universitet.

För det andra bör fler samarbeten mellan universitet, landsting och företag stärkas. Näringslivet investerar tre gånger mer i forskning och utveckling än vad staten gör. Samtidigt är behoven av kompetens och informationsutbyte stort där universitet och landsting kan bidra på ett ännu tydligare och bättre sätt än idag. Om fler universitet och landsting arbetade mer effektivt tillsammans med näringslivet skulle vi kunna förbättra både patienthälsan och ekonomin genom minskat behov av dubbelundersökningar och överflödiga vårdtillfällen, tack vare bättre vård och tidigare behandling.

För det tredje bör integritetsskyddet för patienter värnas och prioriteras i högre utsträckning. Genom att värna integriteten och inkludera fler patienter i forskningsarbetet skapas ett bättre underlag att arbeta med. Arbetet med avkodning bör genomsyra hela processen. Patienten ska, efter sitt godkännande, kunna följas genom hela sin sjukdomsutveckling. Det är bra om fler patienter kan erbjudas regelbundna provtagningar och resultat sparas i biobanker och rapporteras till kvalitetsregister.

Den potential som finns i kvalitetsregister, biobanker och de stora forskningsinvesteringarna behöver utnyttjas mer. Genom långsiktiga uppföljningar av sjukdomstillstånd kopplade till biobanksprover får Sverige unika möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården. Dessutom skapar detta sammanhållna system ökat intresse hos industrin för ny samverkan kring läkemedelsutveckling i vårt land.

För det fjärde bör effektiva informatiksystem i högre utsträckning användas för att kunna göra information tillgänglig i forskningsprojekt. Det handlar om att utveckla och samordna journalsystem, elektroniska hälsokonton och biobanker. Genom ökad standardisering minskar dubbelarbete och resurser frigörs. Bättre analysmaterial främjar även ny forskning. I slutändan bidrar detta till att förbättra hälso- och sjukvården för patienter.

Tillsammans arbetar nu Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och industrin i samverkan för vård och forskning i världsklass. Vår kraftsamling med 4D-projektet är en tydlig symbol för detta som skulle kunna fungera som ett embryo till någonting större som skulle kunna spridas nationellt och även börja inkludera fler diagnosgrupper.

Vi har alla ett ansvar att vända den negativa utvecklingen för Sverige som forskningsnation. Med våra förslag och gemensamma arbete som påbörjats mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet tar vi ett tydligt steg i rätt riktning.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ForskningspolitikInnovation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev