Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Statens institutionsstyrelse riskerar att kollapsa

Istället för att vara en plats för vård och rehabilitering har SiS blivit en plats för förvaring av människor som befinner sig i en extremt utsatt situation och som behöver professionell hjälp. Det behövs en ordentlig genomlysning av hela myndigheten för att kunna bygga upp en verksamhet som kan fungera som en trygg miljö för så väl klienter som anställda.

Publicerad: 22 oktober 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är ett tyngre klientel än tidigare.

Foto: Colourbox.


Ämnen i artikeln:

TvångsvårdBeroendevårdUngdomarSiS - förvar eller hjälp?

I Uppdrag granskning som sändes den 17 oktober granskas den alarmerande verklighet som finns på Statens institutionsstyrelses (SiS) LvM-hem. Drogerna flödar och institutionerna har snarare blivit en plats för förvaring än för behandling av extremt utsatta individer. Hot och våld är vardag, både för de intagna och personalen. För oss i Seko, som företräder de anställda, är detta dock inte nyheter utan snarare en bekräftelse på det vi länge har varnat för.

Under hösten 2015 genomförde Seko en undersökning bland våra medlemmar som är anställda inom SiS och en mörk bild framträdde redan då. Av de svarande uppgav 30 procent att det varje vecka förekom våld och 65 procent uppgav att det varje vecka förekom hot om våld på deras arbetsplats. När det gäller användningen av droger uppgav 95 procent av de svarande att klienter på den egna institutionen under det senaste halvåret hade missbrukat droger under behandlingstiden. Vidare visade vår undersökning från 2015 att SiS redan då var en myndighet som präglades av en katastrofal arbetsmiljö för de anställda och stora brister i vården av klienterna.

Utifrån Uppdrag gransknings reportage är det tydligt att utvecklingen fortsätter åt helt fel håll. Både anställda och klienter lever i en situation som är extremt pressad. Istället för att vara en plats för vård och rehabilitering har SiS blivit en plats för förvaring av människor som befinner sig i en extremt utsatt situation och som behöver professionell hjälp.

Vi menar därför att det är dags för politikerna att ta sitt ansvar för utvecklingen av SiS. Det behövs en ordentlig genomlysning av hela myndigheten för att kunna bygga upp en verksamhet som kan fungera som en trygg miljö för så väl klienter som anställda.

För att lyckas vända utvecklingen krävs ökade resurser. Klientelet på SiS har under de senaste åren blivit allt tyngre. Hot och våldssituationer har ökat. Samtidigt är det vardag att arbeta ensamma med klienterna. Seko har länge krävt ett stopp för ensamarbete men utan att få gehör hos myndighetsledningen. Detta är inte enbart en fråga om anställdas arbetsmiljö utan det är också omöjligt för en ensam behandlingsassistent att göra ett professionellt arbete där den enskilde klienten står i fokus.

Med mer resurser skulle även andra nödvändiga satsningar på till exempel personalen kunna genomföras. Idag är en majoritet av de anställda behandlingsassistenter. De har inte alltid den kompetens som behövs för att kunna ge rätt vård till intagna som har ett tungt missbruk bakom sig och även ofta olika psykiska diagnoser. Vi menar att det därför behövs ordentliga utbildningsinsatser för att ge de anställda rätt kompetens.

Idag polisanmäls endast en bråkdel av alla incidenter kopplade till hot och våld på institutionerna. Detta är inte rimligt menar vi. Grundregeln måste vara att allt våld som utförs av en straffmyndig person ska polisanmälas.

Från fackligt håll kan vi aldrig acceptera att SiS-boenden har blivit en plats där klienter kan lämna i sämre skick än vad de kom in i. Klienterna måste få den vård de behöver och inflödet av droger måste stoppas. Här är personalen en nyckel. När personalen får de resurser som krävs för att kunna utöva sitt arbete på ett säkert sätt får de även betydligt bättre möjligheter att kunna ge de intagna den vård de behöver för att kunna leva drogfritt efter vistelsen på SiS. Tillräckligt mycket fakta finns och signalerna går inte att blunda för.

Myndigheten riskerar en kollaps. Det finns fortfarande en chans att förhindra detta.

Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande Seko

Mikael Bergkvist, klubbordförande Seko-SiS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev