Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Staten måste återta kontrollen över läkemedlen

Det är uppenbart att staten har lämnat över ett alldeles för stort ansvar till läkemedelsindustrin. Det måste vi ändra på. Det bör finnas en rigorös kontroll av de läkemedel som skrivs ut, skriver Karin Rågsjö (V), vårdpolitisk talesperson.

Publicerad: 16 juni 2016, 03:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Min fråga till Gabriel Wikström är: Hur ska regeringen stärka den statliga läkemedelskontrollen?


Ämnen i artikeln:

LäkemedelForskning

Tror du att den medicin du fått utskriven är undersökt av en oberoende forskare där staten är garant? Läkemedelsutvecklingen går snabbt, nya läkemedel kommer ständigt ut på marknaden. Som konsument är det förstås centralt att den medicin som skrivs ut är kontrollerad.

Många konsumenter tar för givet att staten är den garanten. Så är inte fallet. Inte fullt ut. Det är uppenbart att staten har lämnat över ett alldeles för stort ansvar till läkemedelsindustrin. Det måste vi ändra på.

Det bör finnas en rigorös kontroll av de läkemedel som skrivs ut. Integritet och en statlig verksamhet som vilar på evidens och egenkontroll borde vara hörnstenarna i Läkemedelverkets verksamhet. Det är de som ska stå för granskningen av mediciner, deras effekter och biverkningar.

Läkemedel är en central del av vården, men skapar då och då svåra tillstånd och kan även orsaka patientskador. Att staten då ska stå för kontroll vid introduktion av nya läkemedel och den löpande bevakningen av deras effekter borde vara självklart.

Riksrevisionen har gjort en granskning av hur staten hanterar läkemedelsindustrins inflytande över statlig läkemedelskontroll och kunskapsstyrning. Precis som Riksrevisionen skriver är det tydligt att intressen här står emot varandra.

Nya effektiva läkemedel står emot tillförlitlig kunskap om läkemedels effekter och evidens vad gäller biverkningar. Folkhälsa och näringslivets intressen krockar. Det är här staten genom sina ”muskler” på området ska kunna stå upp för folkhälsa, integritet och egen kontroll. Så ser verkligheten inte ut.

Har vi en statlig läkemedelskontroll som kompenserar för läkemedelsföretagens enorma inflytande på området? Har vi en statlig läkemedelskontroll som är fristående från läkemedelsindustrin och har egen kapacitet för att täcka kontroller av läkemedel? Kan jag som konsument lita på att den medicin jag tar har kontrollerats av staten, inte av läkemedelsföretagen?

Enligt Riksrevisionen har Läkemedelsverket en stor - allt för stor - tilltro till läkemedelsföretagens underlag, vilket har gjort att myndigheten valt att prioritera ner en rad mer säkerhetsorienterade egna utredningsuppgifter som annars skulle ligga på myndigheten. Självklart ska huvudansvaret för att kontrollera läkemedel som ska ut på marknaden ligga på staten. Så är inte fallet. Detta är djupt oroande.

I princip så utvecklar och testar läkemedelsföretagen sina egna produkter. På grund av detta har företagen ett osedvanligt stort inflytande över hur kunskap om läkemedel tas fram och vad som kommuniceras till omvärlden. Viken bild som ges av preparatet. Det är ju ingen vanlig produkt som ska saluföras. Det handlar om vår hälsa - våra liv.

Myndigheten är beroende av information från industrin som har starka ekonomiska intressen.

Det finns i Riksrevisionens rapport tydliga indicier på att den offentligt tillgängliga kunskapen om effekter av läkemedel riskerar att bli obalanserad. Att informationen kan vara partisk och strategiskt styrd.

Det mest anmärkningsvärda är den koppling som finns mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin. Det visar sig att hälften av Läkemedelsverkets utredare på de enheter Riksrevisionen har granskat har eller har haft kopplingar till läkemedelsföretag.

Riksrevisionen gör i sin bedömning tydligt att myndigheterna hanterar risken för individuella jäv och intressekonflikter helt korrekt. Men det rimliga är att när en myndighet har en stor andel anställda som har kopplingar till den bransch som ska kontrolleras ställer det höga krav på ett mycket aktivt arbete för att upprätthålla integriteten och säkerheten på myndigheten. Så är dessvärre inte fallet.

Myndigheten granskar inte fullständiga säkerhetsrapporter under pågående klinisk prövning, dessutom har Läkemedelsverket minskat antalet inspektioner och kliniska prövningar.

Min fråga till Gabriel Wikström är: Hur ska regeringen stärka den statliga läkemedelskontrollen så att inte minskad kontroll leder till ett haveri av den svenska modellen för läkemedelskontroll?

Jag frågar mig: Vem ska hålla i taktpinnen för bedömningen av medicin till oss konsumenter - Staten eller kapitalet, läs; läkemedelsföretagen?

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelForskning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev