Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”SOS Alarm klarar inte av sitt uppdrag”

Varje dag riskeras patientsäkerheten när patienter felbedöms av SOS-operatörer. SOS Alarm har inte de resurser eller den kompetens som krävs för att göra en säker ambulansprioritering, skriver sjuksköterskan Per-Anders Nordström som nu lämnar SOS Alarm.

Publicerad: 13 oktober 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”SOS Alarm ska inte ägna sig åt vårdprioritering, utan förmedla larmen till landstingens egen ambulansprioritering.”

Foto: Arne Andersson


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdSjuksköterskorAkutsjukvård

Under mina fyra år som sjuksköterska på SOS Alarm har jag kommit till slutsatsen att SOS Alarm inte har rätt resurser eller kompetens att klara av de krav som samhället ställer på en modern ambulansprioritering.

Som sjuksköterska arbetar man dagligen hårt för att hitta de patienter som felbedömts av SOS-operatörer, som inte behöver vara sjukvårdsutbildade, och som därför kan få vänta farligt länge på ambulans - trots livshotande tillstånd. Tyvärr talar man som vårdpersonal för döva öron när man påtalar att bristerna i bedömningarna beror på otillräcklig medicinsk kunskap.

Att SOS Alarm inte hängt med i utvecklingen blir tydligt i ägaren SKL:s yttrande till den förra 112-utredningen 2013: ”Det är centralt att alarmeringstjänsten är väl integrerad i den övriga vårdkedjan. En önskvärd utveckling är att sjukvården på ett mer effektivt sätt ska kunna använda alla sina tillgängliga resurser för att hantera ärenden som inkommer via 112. Exempel på resurser är primärvård, sjukvårdsrådgivning, psykiatri, kommunal hemsjukvård, hembesöksbilar, samt läkarstöd av olika slag.”

Om du ringer efter ambulans i Uppsala och Västmanland kopplar SOS Alarm vidare samtalet till landstingets egen larmcentral och patienten bedöms där av en erfaren legitimerad sjuksköterska. Även Sörmland, Västra Götaland och Skåne län kommer inom kort att bedöma ambulansbehovet för sina patienter. Detta för att de anser att SOS Alarms vårdprioritering inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 

Trots detta förespråkar SOS Alarm bedömning av icke medicinskt utbildad personal med en dåres envishet. Detta med argument som att det saknas evidens för att bedömningen skulle bli bättre utförd av en sjuksköterska. Rimligare vore att säga att de studier som finns, även om de är få och små, visar på ökad träffsäkerhet i bedömningen vilket leder till färre ambulansuppdrag och att man identifierar fler kritiskt sjuka i larmsamtalen.

Ett landsting har i sin egen organisation, men också via samarbetsorganisationer, tillgång till en helt annan palett av kompetens på det medicinska området. En palett som SOS Alarm aldrig kommer i närheten av med de fåtal vårdutvecklare och läkare som företaget förfogar över i dag.

När Kanada på 90-talet gick från sjuksköterskebedömning till ett amerikanskt system liknande det SOS Alarm använder ökade tiden tills ambulansen var framme hos patienten, visar forskning. Systemet genererade många fler ”onödiga” larm och därmed minskade antalet tillgängliga resurser lediga för ambulanslarm i området.

Min slutsats är att man borde ge de landsting som redan nu bedriver prioritering i egen regi i uppdrag att tillsammans med Inera, som ägs av SKL och i dag har utvecklat och har ansvar för 1177 Vårdguiden på telefon, utveckla en tjänst för vårdprioritering av ambulansuppdrag enligt samma modell som Inera 1177 i dag har med landstingen. Fördelarna är många:

Hög medicinsk kompetens i larmsamtalet och rätt utnyttjade resurser.
Förenklat samarbete med 1177 och plattformar som kan föra över information mellan varandra.
En sammanhållen nationell databas för vidare forskning och utveckling på området.
Redundans vid kriser då samtal kan styras till andra landsting vid tekniska problem och kriser med hög belastning.
Sveriges befolkning får rätten till lika vård i hela landet i form av en professionell ambulansprioritering utförd av legitimerad personal.

De operatörer som i dag bedömer larmsamtal gör det med empati och engagemang. De besitter stor kompetens i att hantera och förmedla larmsamtal. Låt dem göra det de är bra på och låt i stället Inera och sjukvården ta ansvar för och utveckla vårdprioriteringen.

SOS Alarm bör bli en myndighet med uppdraget att ta emot och förmedla nödsamtal samt underlätta samverkan vid exempelvis olyckor och andra samhällskriser. SOS Alarm ska inte ägna sig åt vårdprioritering, utan förmedla larmen till landstingens egen ambulansprioritering.

Per-Anders Nordström, före detta SOS-sjuksköterska med tidigare yrkeserfarenhet från 1177 Vårdguiden och Ambulanssjukvården, fd vice ordförande Vårdförbundets riksklubb på SOS Alarm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev