tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Sommarsituationen nu ett året runt-problem”

Vårdförbundet delar inte bilden som SKL förmedlar till omvärlden om att sommarens vård varit god och säker. Tvärtom äventyrades patientsäkerheten och arbetsmiljön var mycket ansträngd. Nu måste vi tillsammans se till att sommaren 2018 blir bättre.

Publicerad: 12 oktober 2017, 08:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Till övervägande del har sommarens vård varit lika dålig som eller sämre än föregående år. ”


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetVårdförbundetVårdplatserSjuksköterskorFörlossningsvårdSKR

REPLIK  Den samstämmiga bild som Vårdförbundet får från förtroendevalda och vårdpersonal är att patientsäkerheten har äventyrats under sommaren och att arbetsmiljön varit mycket ansträngd. Vi är många som ifrågasatt SKL:s analys av vårdsommaren.

SKL besvarar kritiken med att de vill lyfta det som fungerar bra.

Vårdförbundet har fått in rapporter om att vården fungerat väl, på ett fåtal enheter. Givetvis är detta något som vi tillsammans bör titta på för att identifiera framgångsfaktorerna. Men - till övervägande del har sommarens vård varit lika dålig som eller sämre än föregående år. Så att fokusera på det som fungerat bra är att göra både patienter och personal en otjänst, i en tid då vården är en av de viktigaste väljarfrågorna.

En fungerande hälso- och sjukvård ska inte innebära en sommar med utlokaliseringar, överbeläggningar, stängning av verksamheter, övertid, uteblivna raster för lunch och toalettbesök, oro för patientsäkerhet, patienter på madrasser i korridorerna, sjuksköterskelösa avdelningar och gravida som skickas till Finland för att föda. I annan statistik från SKL ser vi att antalet vårdplatser har minskat, antalet utlokaliserade patienter har ökat och patientskadorna blivit fler. Detta är indikationer på en omöjlig arbetsmiljö för många av våra medlemmar.

Regeringens höstbudget innehåller en förstärkning av vården under 2018 med cirka 5,5 miljarder kronor. Vi efterlyser dock en tydligare planering och uppföljning av landstingens arbete med att omsätta medlen i konkreta åtgärder. Det behövs gemensamma parametrar så att kommuner och landsting utvärderar, analyserar och planerar situationen på ett sätt som är närmare vårdpersonalens och patienternas verklighet.

Vårdförbundets medlemmar har ett särskilt ansvar för patientsäkerheten utifrån sina legitimationer och de yrkesetiska reglerna. Att som SKL utvärdera sommaren utan att ta hänsyn till vårdpersonalens bild av verksamheten i vardagen, är att inte utnyttja den kunskap och erfarenhet som våra medlemmar har.

Detta är inte bara viktigt för sommaren 2018, utan för att sommarsituationen numera är ett året-runt-problem. Det i sin tur beror på kommunerna och landstingens oförmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Här är Vårdförbundets förslag på lösningar till hur vårdgivarna bör arbeta för att bli attraktiva arbetsgivare:

• Börja planera tidigare och mer professionellt inför exempelvis sommaren, och det tillsammans med fack och personal, utifrån gemensamma parametrar.

• Förbättra arbetsvillkoren vad gäller bemanning och arbetstider.

• Höj lönerna. Löneutvecklingen går för långsamt. Våra medlemmars arbete måste värderas lika högt som andra yrkesgrupper med jämförbar utbildningsnivå.

• Öka antalet utbildningsplatser och inför fler utbildningsanställningar som görs på betald arbetstid. Alla landsting bör införa Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST, för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor.

• Inför personcentrerad vård. Våra medlemmar vill arbeta med patienten som aktiv expert, i interprofessionella team där omvårdnadskompetensen har en självklar plats.

Vårdförbundet vill bidra till lösningar både lokalt och regionalt. Planeringen inför nästa sommar måste börja nu. Vi bjuder därför in SKL och de andra vårdfacken till ett samtal om hur vi kan arbeta tillsammans för att våra medlemmar inte ska uppleva en sommar till med oro och stress. Det är dags att på allvar lyssna på våra medlemmars kunskap och erfarenhet om vardagen i vården.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev