Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Som kommunpolitiker värnar man om välfärden i kommunen”

Sollefteå kommun har fått hård kritik för beslutet att ställa sig bakom och finansiera en kampanj för att rädda sjukhuset. Men att det skulle innebära någon form av lagbrott finner vi på gränsen till löjeväckande, skriver kso Åsa Sjöden (S) och vice kso John Åberg (S).

Publicerad: 16 januari 2018, 16:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debatten om nedläggningshotade Sollefteå sjukhus är infekterad.

Foto: Ingrid Eldeklint lvn


Ämnen i artikeln:

Sjukhus

I ett inslag i SVT:s Uppdrag granskning hävdades att Sollefteå kommuns engagemang mot nedläggningar vid Sollefteå sjukhus bryter mot kommunallagen.

Vår uppfattning är att det inte är ett lagbrott, men om så är fallet är det upp till domstolen att avgöra.

Alla som på övergripande nivå tagit politiskt ansvar vet att det är oerhört komplext, det finns ingen arbetsbeskrivning eller manual att gå efter och på kommunal nivå så ökar utmaningen ytterligare.

Som kommunpolitiker gör man allt som står i ens makt för att klara skolan, äldreomsorgen, fritidsverksamhet, inflyttning, jobbskapande och sjukvård - man värnar den välfärd som finns inom kommungränserna. I en nationell kontext känns 85.000 kr som en ganska modest summa för att stödja en demokratisk viljeyttring som gäller grundläggande välfärd och arbetstillfällen inom kommunens geografiska ansvarsområde. Att det skulle innebära något lagbrott att göra det kommunens innevånare förväntar sig av dig finner vi vara på gränsen till löjeväckande.

I kölvattnet av debatten om Sollefteå sjukhus valde flera förtroendevalda landstingspolitiker att lämna sina uppdrag efter att de utsatts för hat och hot i olika former.

Diskussionen om hot och hat är viktig och vi tar givetvis avstånd från alla former av hot och hat. Vi ska dock komma ihåg att svensk lag gäller i Sverige oavsett hur och var företeelsen uppstår. Att avkräva ideella föreningar ett ansvar för att okända människor i sociala medier och via SMS inte följer svensk lagstiftning är inget annat än ett försök till fokusförflyttning från själva grundfrågan: Har man rätt till närliggande, basal akutvård oavsett var i Sverige man bor?

Grundregeln måste gälla, att beslut som är fattade gäller tills andra beslut fattas, men det är även rimligt att protestera mot avveckling av basal akutsjukvård som upplevs som livsavgörande. Att besvikna medborgare använder sociala medier för att protestera, göra sin röst hörd och organisera sig för att förändra beslut är förståeligt.

Socialdemokraterna i Västernorrland lovade trots allt, både i ord och i text, under debatter och i länets största tidning att ” Vi var garanten för tre akutsjukhus”

Kan man inte hålla ett vallöfte är det klokt att ha en väldigt bra förklaring, att bara påstå att man aldrig gjort några sådana utfästelser är den största enskilda faktorn som eldar på debatten och ökar polariseringen. Politiska löftesbrott som övergår i förnekelse är ett gigantiskt hot mot demokratin.

Det som ibland glöms bort är att beslut som tas och berör Norrlands inland faktiskt påverkar en stor andel människor. I många reportage får man intrycket att Ådalen består av oändliga skogar och vägar som inte tar slut. Men förändringarna på Sollefteå sjukhus har påverkat nästan 50 000 människors möjligheter att få akutvård i rimlig tid. Vårdköerna har ökat, ambulanserna mäktar inte med och dagligen kommer rapporter om hur vården har försämrats.

Ansvaret för att även människor i inlandet ska få tillgång till grundläggande akutsjukvård inom rimlig tid kvarstår.

Svåra, komplexa samhällsproblem löser man inte i sociala medier och de löses inte heller av tendensiösa, hårdvinklade program i SVT. Mediebranschen är konkurrensutsatt, inte bara redaktioner emellan, numera är privatpersoner och mindre redaktioner inne på samma spelplan. Att SVT och UG väljer att föra fram en helt motsatt berättelse än den som varit många människors verklighet är inte så konstigt. Den som haft monopol på sanningen vill även fortsättningsvis visa att den har det. Sammantaget riskerar företeelserna att öka polariseringen i debatten.

Risken med en ökad polarisering är att båda sidorna slutar att lyssna på varandra. Det kan vara i politiska församlingar där partikamrater som kritiserat besluten och hade en avvikande åsikt utesluts och utestängs från den interna debatten. Samma risk finns i sociala medier där en gemenskap skapas och där åsikter i en viss riktning framhävs och förstärks enligt Facebooks algoritmer, båda riskerar att förstöra möjligheterna till breda överenskommelser som är en viktig del av den svenska modellen.

I alla sammanhang behövs opponenter, människor med en avvikande åsikt som kan ställa de kritiska frågorna i syfte att belysa fler än en del av problemet, det är så man kommer framåt och fattar de bästa och klokaste besluten. Situationen i Västernorrland är beklaglig och hade kunnat undvikas om fler varit ödmjuka inför utmaningarna. Vår förhoppning är att ställningskriget kan upphöra och ett samtal om alla medborgares rätt till god vård kan återupptas.

Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande (S) Sollefteå kommun

John Åberg, kommunstyrelsens vice ordförande (S) Sollefteå kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sjukhus

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev