tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Socialstyrelsen måste ompröva riktlinjerna”

Kraftfull kritik kvarstår mot förslaget till nya riktlinjer för depression och ångestsyndrom som alltför ensidigt rekommenderar KBT.

Publicerad: 15 september 2017, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialstyrelsen saknar vetenskapligt stöd för slutsatsen att KBT har bäst effekt vid depression och ångest, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaSocialstyrelsenPsykiatri

SLUTREPLIK Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen m fl, skriver i sin replik att riktlinjerna för depression och ångestsyndrom rekommenderar de terapiformer som visat sig ge störst nytta till olika patientgrupper och då främst KBT som ska vara särskilt effektiv. Det stämmer inte.

Kraftfull kritik har på en rad punkter riktats mot förslaget till riktlinjer i de närmare 90 remissvar som kommit in till Socialstyrelsen från forskare, landsting, behandlare, fackliga organisationer intresseföreningar, patientföreningar. Så gott som samtliga remissinstanser inklusive forskare är starkt negativa till ensidigheten i förslaget, till bristen på vetenskapligt stöd och till bristen på transparens i arbetet.

Genomgående påtalas det faktum att riktlinjerna saknar vetenskapligt stöd för sin centrala slutsats, att KBT skulle ha bäst effekt och därför ensidigt bör rekommenderas.

Det finns mer än 400 RCT-studier av olika former av psykoterapi för depression. Av resultaten av dessa kan man dra slutsatsen att psykologisk behandling är verksam för dessa tillstånd, att effekten inte skiljer sig eller skiljer sig marginellt mellan metoder.

Det finns således inget vetenskapligt stöd eller evidens för rekommendationen att psykologisk behandling framförallt ska ges i form av KBT.

Forskare anser att om den rekommendationen skulle vara kvar i de slutliga riktlinjerna kommer det inte bara att undergräva förtroendet för Socialstyrelsen utan dessutom få allvarliga konsekvenser för patienter och för professionen.

Lars-Torsten Larsson tonar i repliken ned betydelsen av riktlinjerna, men erfarenhet från införandet av de förra riktlinjerna visar tydligt att i den praktiska verksamheten ute i vården styr rekommendationerna kraftfullt hur anslag fördelas till vilken behandling patienterna erbjuds. Ett alltför snävt och ensidigt utbud i förhållande till patienternas behov är resultatet, vilket företrädare för landsting och patientorganisationer lyfter fram i olika remissvar.

Vi anser att Socialstyrelsen bör ompröva riktlinjerna utifrån de inkomna remisssvarens synpunkter och att man antar ett från patienten mer relevant perspektiv på psykisk hälsa/ohälsa.

Anne Marie Brodén, ordförande S:t Lukas i Sverige

EvaMari Eneroth-Säll, Ordförande Psykoterapicentrum

Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för social och mental Hälsa, RSMH

Karin Wedne, studierektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev