onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Socialstyrelsen har stort ansvar för narkotikadöden

Behandling mot heroinmissbruk med metadon och buprenorfin är en nödvändig del av narkotikapolitiken, men den måste kontrolleras mycket bättre än vad som sker i dag. I nuläget ser det inte ut som att Socialstyrelsen är beredd att ta ansvar för detta.

Publicerad: 25 augusti 2015, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialstyrelsen måste skärpa kontrollen av behandlingar med metadon och buprenorfin. Foto: Wikipedia


Ämnen i artikeln:

NarkotikadödenSocialstyrelsenHälsaNarkotikaLäkemedel

REPLIK RFHL:s ordförande Inger Forsgren har i artikeln ”Narkotikadöden rekordhög – och ändå underskattad” i Dagens Samhälle 24 augusti rätt när hon pekar på den katastrofala ökningen av narkotikarelaterade dödsfall och den politiska tafatthet som råder inför detta. Men hon missar var huvudansvaret ligger – hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens dödsorsaksregister redovisar 765 döda under 2014. Det rättsmedicinska registret Toxreg redovisar 686 döda under samma år. Toxreg bygger sina uppgifter på rättsmedicinskt undersökta dödsfall och redovisar vilken drog som ansetts vara huvudorsaken till dödsfallet.

Ökningen var måttlig fram till 2006 då den istället ökade kraftigt. Året innan hade Socialstyrelsen beslutat om nya regler för underhållsbehandling med läkemedlen metadon och buprenorfin och det är framförallt dessa läkemedel som är kopplade till den ökade dödligheten sedan dess, samtidigt som heroin- och morfindödligheten legat kvar på en hög nivå, se figuren nedan.

Toxreg

En undersökning gjord vid Malmö högskola, (Johnson och Richert, International Journal of Drug Policy 2014) visar att två tredjedelar av de patienter i underhållsbehandling man intervjuat någon gång gett bort eller sålt sina läkemedel vidare. En fjärdedel hade gjort så senaste månaden.

Dessa uppgifter borde fått alarmklockorna att ringa högljutt hos Socialstyrelsen men där har man istället producerat en rapport där myndigheten försöker visa att det handlar om insmugglade läkemedel från framförallt Frankrike. Rapportförfattarna drar tvärsäkra slutsatser utifrån ett begränsat undersökningsmaterial och det går inte att komma ifrån känslan att Socialstyrelsen försöker sopa igen spåren av sina egna misstag.

Metadonbehandling har förekommit i Sverige sedan 60-talet och sköttes länge exemplariskt och var till stor nytta för människor med opiatberoende. En viktig del av kontrollen av denna behandlingsform var att Socialstyrelsen hade ett patientregister där viktig information fanns samlad. Gradvis monterade Socialstyrelsen ner detta register och i dag finns det inte längre, vilket gör det svårt att se till att klinikerna sköter behandlingen korrekt till nytta för patienterna.

Den statistik som Toxreg tagit fram visar tydligt kopplingen till de förändrade reglerna för behandling med metadon och buprenorfin 2005. Därför är det ytterst märkligt att regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den ökade dödligheten. Är det någon som tror att Socialstyrelsen kommer att peka på sitt eget ansvar för detta?

Den linje Socialstyrelsen valt är att genom ändrade föreskrifter utöka behandlingen med metadon och buprenorfin till nya patientgrupper. Således ska de som missbrukar metadon och buprenorfin kunna få underhållsbehandling med – metadon och buprenorfin.

I det nya regelverket försvinner även kravet på att ett dokumenterat missbruk omfattande minst ett år ska föregå behandlingen. I framtiden ska den behandlande läkaren göra en bedömning av hur länge missbruket förekommit.

Sammantaget kommer de nya föreskrifterna sannolikt leda till en ökning av förskrivningen av metadon och buprenorfin vilket troligen kommer leda till större läckage ut på svarta marknaden och att narkotikadöden fortsätter öka.

Behandling mot heroinmissbruk med metadon och buprenorfin är en nödvändig del av den svenska narkotikapolitiken, men den måste kontrolleras mycket bättre än vad som sker i dag. I nuläget ser det inte ut som att Socialstyrelsen är beredd att ta ansvar för detta.

Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev