Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sluta sprid faktafel om asylsökande barnen

Centerpartisten Staffan Danielsson förespråkar hårdare kontroller av asylsökande barnens ålder. På punkt efter punkt har han fel, enligt doktoranden Louise Dane.

Publicerad: 11 augusti 2015, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kritik mot användandet av medicinska åldersbedömningar kommer från flera håll.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FlyktingbarnFlyktingmottagandeFlyktingpolitikEnsamkommandeAsylsökande unga

REPLIK. Fler och fler debattörer diskuterar frågor som rör ensamkommande barn. Senast under måndagen publicerades en replik i Dagens Samhälle om ålderskontroller signerad Staffan Danielsson (C) där han slår ett slag för ökat användande av ”kontrollerna”.

Danielssons text, liksom flera andra som publicerats den senaste tiden, innehåller påståenden som riskerar att tas för sanning när kunskap om migrationsrätt saknas. Det finns därför anledning att bemöta Danielssons argument.

I texten påstås bland annat att ”de allra flesta [söker] asyl i Sverige utan identitetshandlingar och utan att vilja styrka sin ålder genom test.” Om vi bortser från att det är märkligt att Danielsson säger sig kunna veta vad de flesta som söker asyl vill, kan vi konstatera att det överhuvudtaget inte är möjligt att styrka sin ålder genom ett medicinskt test.

Som Socialstyrelsen uttryckt det: ”Det finns stora osäkerheter med medicinska åldersbedömningar. […] Efter att ha utrett frågan konstaterar Socialstyrelsen att det i dagsläget inte finns någon medicinsk eller psykosocial metod som exakt kan fastställa den kronologiska åldern på en person i övre tonåren.”

Kritik mot användandet av medicinska åldersbedömningar kommer från flera håll, däribland Anders Hjern (barnläkare), Gregor Noll (professor i folkrätt), Per Köhler (doktorand i medicin) och Tomas Hammarberg (tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter).

Av Migrationsverkets årsredovisning för 2014 framgår att ett av de två sjukhus i Sverige som får genomföra åldersbedömningar under året helt slutat med det. Mot bakgrund av att kontrollerna bedöms vara ovetenskapliga är det inte särskilt svårt att förstå varför läkare vägrar att utföra dem. Desto svårare är det att se varför Danielsson är så förtjust i dem. Anledningen förefaller vara att ”övriga EU-länder i stor utsträckning låter testresultaten avgöra ålder”.

Att andra länder använder dem i större utsträckning än Sverige ändrar dock inte det faktum att barns ålder inte går att avgöra genom röntgen. Att göra något för att ”andra gör det” är inte heller ett särskilt bra argument mot vetenskaplig kritik. I alla fall inte om det är ett rättssäkert samhälle man strävar efter.

Danielsson menar vidare att fler ålderskontroller skulle innebära ”att vuxna män inte längre får söka asyl, vilket i dag innebär en stor kostnad för staten.” Möjligheten att beviljas skydd hör dock inte ihop med ålder. Detta påstående stämmer alltså inte alls.

Rätten att söka asyl framgår av såväl EU:s rättighetsstadga som av FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Rätten gäller såväl vuxna som barn. För att beviljas asyl krävs dock att kraven för detta är uppfyllda. Att vara barn är inte ett eget asylskäl. Barn som inte anses ha behov av skydd och där familj finns i hemlandet beviljas därför inte tillstånd.

Påståendet att alla får asyl som barn är därmed även det felaktigt.

Slutligen anför Danielsson att ”andelen ensamkommande flyktingbarn under 18 år som väljer Sverige ökat från 10 till 40 procent av alla som kommer till EU.” Det vore intressant att ta del av vilka siffror Danielsson använder för detta påstående. Enligt Migrationsverkets senaste prognos var andelen nämligen 11 procent år 2008, 28 procent år 2014 och i maj i år hade andelen minskat något till 24 procent.

Jag hoppas att spridandet av faktafel liknande de som nyligen gjorts inte upprepas. Det som behövs är att samhället ges mer korrekt kunskap om migrationsrätt – inte mindre.

Louise Dane bloggar om ämnet här. 

Louise Dane, doktorand i migrationsrätt och barnrätt, Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev