måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sluta moralisera över människor med beroende

Sprututbytesprogram handlar inte om narkotikapolitik. Vi måste sluta moralisera och skuldbelägga människor med beroendesjukdomar, för att i stället skapa möjligheter för att minska spridningen av obotliga infektioner och erbjuda behandling inriktad mot ett narkotikafritt liv.

Publicerad: 5 mars 2015, 06:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sprutbytesprogram har många fördelar, både för samhället och individen.


Ämnen i artikeln:

NarkotikaSprututbyte

Mer än 800 narkotikamissbrukare smittas varje år i Sverige av hepatit C. Därför presenterar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport en rad åtgärder för att förebygga spridningen. En av dessa är sprututbyte där missbrukare får tillgång till rena nålar och sprutor. Folkhälsomyndigheten anser att sprututbytesprogrammet bör införas i hela landet i kampen mot spridningen.

Enligt Socialstyrelsen har sprututbytesprogram två syften. Det ena är att förebygga spridningen av blodburna infektioner bland injektionsmissbrukare och det andra är att skapa en kontaktyta mellan personer med injektionsmissbruk och sjukvården samt rehabilitering mot ett narkotikafritt liv.

Socialstyrelsen har under uppföljningsbesök konstaterat att sprututbytesverksamheterna arbetar efter dessa mål och att gruppen injektionsmissbrukare i Lund och Malmö utnyttjar och främjas av sprututbytesprogrammets verksamhet.

I Sverige har Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Kristianstad infört sprututbytesprogram med gott resultat. Dock finns det fortfarande flera län, till exempel Västra Götalandsregionen, som saknar program för sprutbyte.

Argumenten för att inte införa sådant har varit att sprutbyte skickar fel signaler eftersom användning av narkotika är illegalt i Sverige och att län som erbjuder sprutbyte därmed hjälper missbrukare med sitt beroende. Människor med beroende betraktas som människor som får skylla sig själva för att ha hamnat i missbruk. Den allmänna diskussionen som berör dessa individer tenderar oftast att bli moraliserande i stället för att baseras på fakta, forskning, klinisk erfarenhet och sunt förnuft.

Enligt forskare är det ett faktum att beroende är en kronisk hjärnsjukdom och inte bara ett beteendeproblem relaterat till för mycket alkohol och narkotika. Läkarförbundet The American Society of Addiction Medicine (ASAM) hävdar att beroende i grunden inte bara är ett socialt eller moraliskt problem, inte heller ett kriminellt problem. Det är ett problem i hjärnan vars beteende manifesteras i samtliga dessa beskrivna områden.

Enligt den nya definitionen är beroende en primär sjukdom och inte ett resultat av emotionella eller psykiatriska problem.

Sjukvårdens grundprincip är att alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota eller lindra. Sjukvården ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och har även en viktig roll att skydda och bevara människoliv. Sjukvården får aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. Dessa principer ger sjukvården all anledning att starta sprutbytesprogram.

Programmet har många fördelar. Förutom att det ger förutsättningar att förebygga spridningen av hepatit C, skapar det möjlighet för sjukvården att komma i kontakt med missbrukare. En kontakt som kan leda till en insats och förändring i missbrukares liv, då de kan välja behandling för att sluta.

Politiker måste inse att sprututbytesprogram inte handlar om narkotikapolitik. Vi måste sluta moralisera och skuldbelägga människor med beroendesjukdom och måste i stället skapa möjligheter för att minska spridningen av obotliga infektioner samt erbjuda behandling inriktad mot ett narkotikafritt liv.

Mozhgan Jalali, barnmorska, regionpolitiker (M) Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NarkotikaSprututbyte

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev