måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

SLL: Stockholms läkarförening har fel

Ett viktigt förändringsarbete med syfte att stärka husläkarna pågår just nu, och landstinget har permanent ökat de ekonomiska resurserna för primärvården. Det är långt från något tomt prat, skriver landstingsråden i Stockholms läns landsting i en replik.

Publicerad: 4 juli 2017, 08:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SLL stärker primärvård så att alla kan få en fast läkare, enligt debattörerna.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdStockholm

Replik Gunnar Berglund m fl från Stockholms Läkarförening skriver i ett debattinlägg att det är dags att sluta prata om att bygga ut primärvården, och i stället faktiskt göra något. Vi skulle vilja påstå att det redan görs en hel del.

Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar sedan fyra år med en framtidsplan som handlar om att forma och förbereda hälso- och sjukvården för framtidens behov och utmaningar. En viktig del i detta handlar om att stärka primärvården. Historiskt har de stora akutsjukhusen och akutmottagningarna upplevts som mest tillgängliga och resurserna har följt patienten dit. Det har skapat en situation där de större sjukhusen får ta hand om enklare sjukdomar, och patienter har då fått vänta länge utan att få den kontinuitet och uppföljning som ett besök på rätt nivå hos husläkaren skulle ha gett.

Det förändringsarbete som just nu pågår syftar till att stärka husläkarna i primärvården, göra dem mer tillgängliga och ge dem en större roll. Med stor tillgänglig till primärvården får patienter större tillit till sjukvårdssystemet, de hamnar direkt på rätt vårdnivå och får den hjälp som är bäst för dem. Husläkarmottagningarna ska vara navet i vården. Detta är inte tomt prat, som Stockholms Läkarförening påstår.

Alliansen i Stockholms läns landsting har i år tillfört primärvården 140 miljoner kronor och i budgeten för 2018 finns ytterligare 150 miljoner kronor. Detta är permanenta höjningar av primärvårdens resurser. Vi ser även att primärvården behöver stärkas på andra sätt.
 
Primärvårdens uppdrag
behöver breddas och en ännu större andel av vårdens resurser – och fler av Sveriges läkare – behöver jobba i primärvården. Vi gläds över att Läkarföreningen i Stockholm också vill se en starkare primärvård och vi vill jobba tillsammans mot målen. En viktig del i detta arbete är vårt besked om en fast läkarkontakt i primärvården. Vården ska organiseras mer utifrån patienternas behov och efterfrågan, och husläkaren ska få ett större ansvar att samordna den enskilda personens vård när man behöver hjälp i flera olika vårdverksamheter. En fastläkarreform kommer också betyda mycket för arbetsmiljön och möjligheten att påverka sitt arbete och sin vardag och ge varje patient en större trygghet och en bättre vård. Det kommer att bli mer attraktivt att arbeta som läkare i primärvården.

Genom införandet av Vårdval Stockholm 2008 och genom förändringar i ersättningsmodellen 2016 och 2017 har husläkarmottagningarna fått nya förutsättningar. Genom vårdval är den ekonomiska ersättningen kopplad till patienternas val och besök, och fler patienter besöker och är listade hos husläkarmottagning. Därför har vårdvalet medfört en stor ökning av primärvårdens resurser. 

Stockholms läns landstings ersättningsmodell har under senare år utvecklats och styr i dag resurserna utifrån patienters individuella vårdbehov. Vi är i dag långt borta ifrån den anslags- och upphandlingsmodell som rådde före 2008, då pengasummor fördelades utan självklar koppling till patienters preferenser eller vårdbehov.
 
Genom ändrad ersättningsmodell
och bredare uppdrag, mer resurser och ökad utbildning av såväl AT-läkare som ST-läkare där allmänspecialister är en viktig del, bedriver Alliansen i Stockholms läns landsting en politik som stärker primärvårdens roll. Framtidens hälso- sjukvård kommer ha en ökad tillgänglighet och närmare kontakt mellan patient och husläkare. En stark primärvård med basen i en fastläkarreform är en av de viktigaste framtidsfrågorna för svensk sjukvård.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M)  SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PrimärvårdStockholm

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev