Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sjukvårdsekonomi i fritt fall kräver nya lösningar

Akutsjukhusen i Stockholm tvingas nu genomföra stora besparingar. Det allvarliga ekonomiska läget kräver en dialog och bred samverkan med sjukvårdsaktörer utanför politiken för att analysera orsakerna, och föreslå förändringar som kan lösa problemen.

Publicerad: 30 januari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Situationen för Stockholms sjukhus är utomordentligt allvarlig.

Foto: Karolinska Universitetssjukhuset


Ämnen i artikeln:

SjukhusFinansieringsformer

Stockholms läns landstings akutsjukhus gick enligt nya preliminära siffror med ett underskott på över 800 miljoner kronor 2014. Som en konsekvens gick Karolinska sjukhuset i veckan ut med att de tvingas till besparingar på över 500 miljoner. Det är en utomordentligt allvarlig situation.

Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M) och hans styrande minoritetsallians konstaterar i sin budget att ”Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar betydligt snabbare än vad landstingets budget medger.” Och att ” ökningen av vårdproduktion (har) avstannat och inom vissa delar minskar produktionen.” Problembilden är korrekt, men reaktionen på detta helt fel. Det senaste beskedet från Torbjörn Rosdahl är att akutsjukhusens effektiviseringskrav ska avskaffas. Det är fel signal, och förvirrande eftersom trovärdigheten i Rosdahls egen budget vilar på att kostnadsutvecklingen halveras.

Denna insikt finns också hos sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) som på SvD Brännpunkt den 20 januari, beskriver att det är ohållbart i längden att ha en kostnadsutveckling på sex procent inom sjukvården och att ”det borde alla ansvarstagande politiker inse”. Insikten tycks inte nått finanslandstingrådet Rosdahl (M).

Sverige och Stockholm ligger högt i internationella jämförelser av läkartäthet per invånare. Landstingsskatten i Stockholm är högst i landet och sjukvården i Stockholms län har mer resurser än någonsin tidigare. Sjukvårdens grundläggande problem är inte för lite resurser. De skattepengar som läggs på vården måste istället användas mer effektivt, så att personalen får en bättre arbetssituation och patienter och skattebetalare får mer och bättre vård.

I ett allvarligt ekonomiskt läge där inget av blocken har majoritet i landstingsfullmäktige är vi socialdemokrater beredda att agera konstruktivt. Vi föreslår en effektivitetskommission, med representanter från näringslivet, den medicinska expertisen, professionen, patientorganisationer och andra aktörer utanför landstingets politiska kanslier. Med uppgiften att utan ideologiska hänsyn analysera orsakerna och föreslå förändringar.

Vi ser fyra viktiga utgångspunkter för effektivitetskommissionens arbete:

1. Tydligare styrning av landstingets egna verksamheter.
2. Bättre ersättningssystem och smartare utformning av vårdvalen så att vård ges efter behov och personalens tid för patienterna ökar.
3. Politiskt ansvar för regionens sjukvårdsstruktur. Hittills har landstingsledningen litat på att privata vårdföretag ska lösa det. Privata vårdföretag är bra på mycket, men de kan inte förväntas ta ett samlat ansvar för hela sjukvårdens struktur.
4. Mindre politisk detaljstyrning och mer ansvar till proffsen i vården. Sjukhusavtalen bör förändras i syfte att stärka sjukhusledningarnas ansvar för den egna budgeten och för mer verksamma långsiktiga rationaliserings- och utvecklingskrav.

Vi socialdemokrater är beredda att ta vårt ansvar och medverka konstruktivt och hoppas att Moderaterna i bred dialog vill lösa de verkliga problemen. Det förtjänar patienter, vårdpersonal och skattebetalare.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SjukhusFinansieringsformer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News