onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sju punkter för framtidens hälso- och sjukvård

Vi ska vara stolta över goda resultat i den svenska hälso- och sjukvården. Men vården är samtidigt komplex och dras med många problem och de politiska partierna levererar inte särskilt många förslag till lösningar. Som företrädare för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter presenterar vi nu sju punkter för framtidens hälso- och sjukvård.

Publicerad: 21 november 2013, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetKvalitetHälsa

Ett av hälso- och sjukvårdens största problem är att det inte finns rätt förutsättningar för att leda och att alla professioners kompetens inte tas tillvara i alla delar av organisationen. Det behövs nytt fokus. Därför presenterar nu Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund sju punkter för en förbättrad hälso- och sjukvård som grundar sig på en sammanställning av lyckade förbättringsarbeten i komplexa organisationer som forskare vid Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA har gjort.

Sätt mål på högsta strategiska nivå och kommunicera målen i hela organisationen. Det räcker inte att bara fatta beslut.

Ge ledare strategier för att uppnå målen. Underlätta så att chefer och ledare på alla nivåer kan leva sin vision och är helt inriktade på de uppsatta målen. Visa i handling i vardagen att målen är viktiga.

Kanalisera alla ledares uppmärksamhet på förbättringar. Det gäller såväl politiker som alla andra som leder hälso- och sjukvård. ”Som du frågar får du svar”. Fokusera på det som skapar värde för patienter och deras närstående. Fråga i första hand efter resultat som gagnar patienten, inte enbart ekonomiska. Gör resultaten transparenta och begripliga för patienter och närstående.

Använd hela teamet. Gör patienter och deras närstående till viktiga personer i det multiprofessionella teamet. Framgångsrikt arbete över professionsgränser förbättrar resultaten. Det här förutsätter ett radikalt nytänkande, det kräver mod och kunskap. Avsaknaden av allas delaktighet hämmar utvecklingen och försenar goda resultat.

Kvalitet och ekonomi ska gå hand i hand. Den senaste tidens starka fokus på ekonomiska incitament leder till kortsiktigt tänkande och tar inte tillvara alla professioners kompetens. Det riskerar i stället att bli kontraproduktivt för hälso- och sjukvården.

Få med alla medarbetare på tåget. För att uppnå bästa möjliga resultat krävs ett ledarskap som skapar förutsättningar för att alla medarbetares kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

Bygg in djupa kunskaper om förbättringsarbete i organisationen. Ständiga förbättringar sker inte av sig själva. För att uppnå bättre resultat krävs ett medvetet val, goda ledare och god insikt om förbättringskunskap. Det räcker inte att veta eller känna till, det handlar om att arbeta aktivt för att uppnå resultat i praktiken.

Att genomföra förbättringar är själva poängen med våra sju punkter. Det hjälper inte patienter och deras närstående att kunskapen finns om den inte används.

Chefer och ledare måste lyssna på sina medarbetare och se deras bidrag till verksamhetens utveckling. Våra professioner vet mycket om hur de bäst ska arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Ett exempel är barnmorskor som har stöd i forskning för one-to-one care, alltså en närvarande barnmorska per kvinna i aktivt värkarbete vilket barnmorskor arbetar hårt för att politiker och höga chefer ska förstå. En närvarande barnmorska gör att skador och komplikationer minskar, ger färre akuta kejsarsnitt och mindre användning av olika preparat för den födande kvinnan.

Ett annat tydligt exempel är artrosvården där många patienter får vänta på vård. De skickas ofta felaktigt till röntgen, trots att diagnos ska ställas kliniskt. Det kan ta många år innan artros syns på röntgen. Patienten kan istället enkelt utan remiss söka sjukgymnast som både ställer diagnos och ger individuellt anpassad träning. Sjukgymnasters kunskaper är avgörande i artrosvården.

Ytterligare ett exempel är äldre med höftledsfraktur som kan skickas direkt till rätt avdelning och få hjälp av ett multiprofessionellt team istället för att ligga många långa timmar på akuten. Mobil röntgen kan med modern teknik och röntgensjuksköterskor ta sig hem till patienten istället för tvärtom.

I dag finns fortfarande en omodern hierarkisk syn i vården. Vi och våra professioner är beredda att ta vårt ansvar tillsammans med politiker och övriga ledare på alla nivåer. Vi kräver att både alliansen och oppositionen ser möjligheter till förbättring och på allvar prioriterar vårdens organisation för framtidens hälso- och sjukvård.

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetKvalitetHälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev