Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Se över antagningen till läkarprogrammet”

Personer som fuskat på högskoleprovet och tagit sig in på läkarprogrammet kan utgöra en reell fara för patienterna. Tillit mellan läkare och patient är en förutsättning för god vård. Sveriges läkarstudenter föreslår nu att antagningen till läkarprogrammet ses över.

Publicerad: 3 december 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Att fuska sig in på läkarprogrammet ligger inte i linje med de etiska förhållningssätt som en läkare förväntas besitta.”

Foto: Thomas Möller, Mostphotos / Adam Wrafter, Bildbyrån / Göran Segeholm


Ämnen i artikeln:

LäkareHögskolanUtbildning

Sveriges läkarstudenter känner oro efter att ha tagit del av det reportage om högskoleprovsfusk som nyligen sändes i SVT:s Uppdrag Granskning.

Majoriteten av Sveriges läkarstudenter består av motiverade och kunskapshungriga individer, ivriga på att växa in i den kommande yrkesrollen. Vi representerar den kommande generationens läkare, och känner oss trygga i att vi som grupp kommer uppvisa hög professionalism och medicinsk kompetens i mötet med våra framtida patienter. Samtidigt ser vi allvarligt på att det finns en uttalad risk att flera av våra studentkollegor kan ha fuskat sig in på utbildningen. Rollen som läkare inbegriper att förvalta ett stort förtroende, och en förutsättning för en god vård är att det finns tillit i relationen mellan vårdpersonal och patient. Att fuska sig in på läkarprogrammet ligger inte i linje med de etiska förhållningssätt som en läkare förväntas besitta.

Utöver att fusk vid antagning är oetiskt, och orättvist mot de som söker till läkarutbildningen på ärlig väg, vill vi lyfta fram att bedömningen av läkarstudenters lämplighet att utöva läkaryrket i dag är otillräcklig. Ansvaret för dagens lämplighetsbedömning är otydligt, men universiteten har möjlighet att underkänna olämpliga studenter och därigenom avskilja dessa. Universitetens benägenhet att göra det påverkas däremot av att de får mer pengar ju fler studenter som godkänns och får examensbevis.

Den svaga lämplighetsbedömningen gör att personer som antagits genom att fuska på högskoleprovet kan utgöra en reell fara för patientsäkerheten i den kommande yrkesutövningen.

Det har gått över två år sedan högskoleprovsfusket uppdagades, utan att det har vidtagits tillräckliga åtgärder. Fuskande personer som antas till läkarprogrammet upptar en plats som hade kunnat tilldelas personer som är mer lämpade att bli läkare. Dessutom föreligger risk för slöseri av resurser, i de fall fusken uppdagas och studenterna blir avskilda. Åtgärder behöver därför sättas in i förebyggande syfte, innan fuskande studenter antas till läkarutbildningen.

Vi vill lyfta fram två uppmaningar till handling, riktade särskilt till Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskolerådet (UHR) samt de sju läkarutbildningarna med tillhörande universitetsledningar.

Åtgärder behöver skyndsamt vidtas för att säkerställa att det inte går att fuska på högskoleprovet eller andra prov som används som urvalsmetoder för antagning till högre utbildning.
UHR bör ges i uppdrag att leda eller stödja ett arbete som syftar till att ta fram ett genomarbetat nationellt, alternativt urvalssystem specifikt för läkarprogrammet.

SLF Student vill se att ett nytt alternativt urvalssystem tas fram, vars utformning baserar sig på såväl nationella som internationella erfarenheter, och bästa tillgängliga evidens. Inspiration till detta går att hitta bland annat i USA, som har ett centraliserat system som innefattar en seriös helhetsbedömning av den sökandes kompetens. De olika komponenterna i bedömningen utgörs bland annat av intervjuer, referensbrev, betyg samt ett kunskapsprov skräddarsytt för läkarutbildningen. Annan inspiration kan även hämtas från antagningen till militärtjänst och polisen.

En mer noggrann urvalsprocess kräver mer resurser, vilket vi ser som en viktig investering i morgondagens utförare. Det är väl känt att en bättre matchning till högre utbildning leder till studenter som genomför utbildningen i större utsträckning och på kortare tid. Vi är dessutom övertygade om att det även leder till doktorer som är bättre rustade att ta hand om patienter och att utveckla den svenska hälso- och sjukvården efter genomförd grundutbildning.

André Hermansson, avgående ordförande, Sveriges läkarförbund Student

Theodor Lav, tillträdande ordförande, Sveriges läkarförbund Student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareHögskolanUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev