söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

SBU: Rädda Barnen missuppfattar vår rapport

Vi har svårt att förstå hur en vetenskaplig granskning skulle kunna försämra läget för barn som utsätts för våld och försummelse, skriver medarbetare på myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Publicerad: 17 maj 2018, 13:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SBU:s utvärdering av insatserna har utgått från målgruppen: familjer där barn utsätts för våld och försummelse.


Ämnen i artikeln:

BarnPsykisk ohälsaPsykiatri

Replik. Sofia Bidö, Rädda Barnen, beskrev nyligen sina farhågor om SBU:s rapport om öppenvårdsinsatser för familjer där det förekommer våld och försummelse av barn. Hon anser att SBU:s utvärdering av olika insatsers effekter alltför snävt inriktas på minskning av våld, samtidigt som detta inte är insatsernas syfte.

Därför vill vi förtydliga. SBU:s utvärdering av insatserna har utgått från målgruppen: familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Ett av de viktiga utfallen i studierna är givetvis minskat våld. Men vi har även tagit med andra viktiga effekter – psykisk ohälsa, beteendeproblem och traumasymtom hos barnen samt föräldrarnas förmåga, psykiska ohälsa och upplevd stress.

Eftersom det i stor utsträckning är samma metoder som idag används såväl i barn- och ungdomspsykiatrin som i socialtjänsten borde utvärderingen vara relevant för båda verksamheterna. Båda möter familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Vår fråga var alltså vilka metoder som visats minska utsattheten och främjar barnens hälsa - oavsett dessa verksamheters skilda uppdrag.

Att genomgående särskilja insatserna efter syftena att antingen minska våld eller minska barnets psykiska trauma på grund av våldet har vi inte bedömt som särskilt meningsfullt. För det första finns det ur de drabbades synvinkel en nära koppling mellan de båda målen: att våldet och försummelsen ska upphöra och att barnen ska må bättre. För det andra riktas de aktuella insatserna till både föräldrar och barn. Därmed blir båda effekterna viktiga. För det tredje har SBU granskat och sammanställt forskning från olika länder. Ansvarsfördelningen mellan motsvarigheterna till BUP och socialtjänst kan se olika ut i olika länder.

SBU:s utvärdering gäller alltså insatser vid våld och försummelse. Vi uttalar oss inte om insatsers effekter vid exempelvis sexuella övergrepp eller enstaka allvarliga händelser som exempelvis en olycka. Det är inte självklart att en och samma insats fungerar på samma sätt för olika typer av trauman. Detta måste utvärderas.

SBU arbetar med att granska tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget. Vi använder internationellt vedertagna metoder för granskningen. Vi har sakkunniga med i projektgruppen och externa granskare av rapporten. Och vi redovisar i detalj hur granskningen har gått till. Att utvärderingen görs på ett systematiskt, transparent och oberoende sätt, utan intressekonflikter, är avgörande. Däremot är det inte SBU:s uppdrag att ge rekommendationer eller att besluta om vilka behandlingsmetoder som ska sluta användas.

Vi har svårt att förstå hur en vetenskaplig granskning som SBU:s skulle kunna försämra läget för barn som utsätts för våld och försummelse, som Sofia Bidö befarar. Vi tror och hoppas att det är tvärtom. Däremot håller vi med om att en metod som inte har visats vara verksam för ett visst problem kan vara verksam för ett annat. Detta är viktigt att både professioner och beslutsfattare inser.

Lina Leander, projektledare, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Anders Broberg, sakkunnig i projektet, professor i klinisk psykologi, Göteborgs universitet

Ulf Axberg, sakkunnig i projektet, docent i klinisk psykologi, Göteborgs universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev