Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Satsa på rationell självmordsprevention!

Sveriges politiker inklusive politiska partier bör föra upp suicidpreventionen på den politiska agendan, särskilt nu inför valåret 2018, skriver forskare, läkare och anhöriggrupper.

Publicerad: 18 januari 2018, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den suicidpreventiva verksamheten är uppseendeväckande underfinansierad med hänsyn till den stora mängden mänskligt lidande.


Ämnen i artikeln:

SjälvmordPsykisk ohälsaFolkhälsaFolkhälsoarbeteKunskapCivilsamhället

Sänkningen av antalet självmord per år har pågått sedan 1980, men 2000 bröts trenden. Varje år tar cirka 1500 sina liv. Passiviteten inför detta måste brytas och suicidpreventionen måste bli en prioriterad politisk fråga.

Förvisso händer mycket positivt på området. Själva ämnet självmord är inte lika tabu längre. Många vågar tala öppet om problemet, vilket är en förutsättning för att utveckla en effektiv suicidprevention. Ett intensivt och hängivet ideellt och professionellt arbete pågår över hela landet. Man skapar program, förbättrar behandlingar och utbildar som aldrig förr. De 950 deltagarna i den nationella suicidpreventiva konferensen i september 2017 krävde ett ökat politiskt engagemang. 

Men mycket återstår att göra. Den suicidpreventiva verksamheten är dåligt samordnad och uppseendeväckande underfinansierad med hänsyn till det stora antalet döda och till den stora mängden mänskligt lidande. Att förstå suicidalitet, det vill säga hur människor tänker samt hur de genomför suicidförsök och suicid är ett sätt att förstå hur brister i samhället ger upphov till lidande.

Vad behöver då göras?

1. Skapa en långsiktig stabil och effektiv organisation med anständig finansiering.

Stabil samordning. Förstärk strukturerna för suicidpreventionen inom regioner, civilsamhället, myndigheter och departement. Detta arbete pågår redan men behöver stimuleras, följas upp och vidareutvecklas.
Ideella aktörer. Den ideella sektorn gör ett stort självmordsförebyggande arbete. Stöd och utveckla därför det ideella engagemanget!
Femårsprogram. Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samarbete med Socialstyrelsen samt professionella och ideella aktörer ta fram en femårig handlingsplan med uppföljbara mål och tillräcklig finansiering.

2. Stöd specifika suicidpreventiva projekt.

Flera evidensbaserade projekt pågår redan. Dessa måste utvecklas och finansieras olika beroende på tid, plats, omfång och särart.

Attempted suicide short intervention program, ASSIP, är en schweizisk metod som i en kontrollerad studie sänkt recidivfrekvensen efter suicidförsök med uppseendeväckande 80 procent.
Mental Health First Aid, MHFA är ett från Australien importerat utbildningsprogram för att öka kunskaperna om och förändra attityderna till psykisk ohälsa och suicidalitet.
Youth Aware of Mental Health, YAM, är ett psykiskt hälsofrämjande och självmordsförebyggande skolprogram från Nationellt Centrum för suicidforskning och förebyggande av psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska institutet. I en stor europeisk studie sjönk frekvensen självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med 50 procent.

3. Universitet och högskolor.

Suicidpreventiv utbildning bör införas vid tillämpliga program inom universitet och högskolor.  Det är också lämpligt att satsa mer på praktiskt inriktad forskning om suicidalitet. En påtaglig sänkning av antalet självmord kräver ett systematiskt arbete med teoriutveckling, forskning, utbildning, pilotstudier, välgjorda kliniska studier, begränsade befolkningsstudier samt till sist generella åtgärder.

Forskningen bör mer än nu fokusera på dem som tänker på suicid som ett sätt att lösa sina livsproblem. Det är bland dem preventionen i första hand ska sättas in. Stödet till praktiskt inriktad suicidforskning bör vara omkring 100 miljoner per år.

4. Genomför och lär av händelseanalyser.

Händelseanalyser innebär att i efterhand och i detalj analysera vad som hände före ett självmord eller ett självmordsförsök. Metoden används med stor framgång inom flyg och vägtrafik. Analyser bör göras i utvalda grupper och av utomstående part. Tillsätt en kompetent, utanförstående expertgrupp för detta ändamål.

Jan Beskow, professor, suicidforskare, Suicidprevention i Väst, SPIV

Else-Marie Törnberg, verksamhetschef för Suicidprevention i Väst, SPIV

Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande i Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd, SPES

Alfred Skogberg, generalsekreterare Suicide Zero

Anna Ehnvall, medicine dr Sahlgrenska akademin, överläkare Region Halland

Herman Holm, överläkare Region Skåne

Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå universitet

Ullakarin Nyberg, medicine dr. Karolinska institutet, överläkare Stockholms läns landsting, ordförande i Svenska Psykiatriska föreningen

Bo Runeson, professor, Karolinska institutet, överläkare Stockholms läns landsting

Ellinor Salander-Renberg, professor, Umeå universitet, psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus

Karin Schulz, generalsekreterare, Mind

Margda Waern, professor, Sahlgrenska akademin, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Åsa Westrin, docent, Lunds universitet och överläkare vid Psykiatri Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev