söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Satsa på hälsa för att öka Sveriges välstånd

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige.

Publicerad: 9 januari 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De politiska partierna måste inför valet bli tydligare med sina satsningar på hälsa och vård, enligt debattörerna. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HälsaForskning

Både väljare och politiska partier menar att vården är en av de viktigaste frågorna inför kommande val. Samtidigt står Sverige inför en rad utmaningar på området:

Hälso- och sjukvården är inte jämlik. Den skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige och det behövs strukturella förändringar för att förbättra situationen.

De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och uppgick år 2015 till 385 miljarder kronor. Över 80 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar, som främst drabbar äldre människor. Samtidigt förväntas de som är 85 år eller äldre vara dubbelt så många om bara 25 år.

Det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker i vården, och vi är inte tillräckligt bra på att utnyttja medicinska framsteg. Statistik från Eurostat placerar Sverige på 15:e plats, under EU-genomsnittet, när det gäller andelen dödsfall som hade kunnat undvikas med nuvarande medicinsk kunskap och teknik.

Med tanke på dessa grannlaga uppgifter är det viktigt att innehållet i de politiska förslagen om vård uppfyller väljarnas förväntningar – även på lång sikt.

Gör man rätt innebär det ett lyft för alla iblandade. Att förbättra medborgarnas hälsa innebär samtidigt att man begränsar de offentliga kostnaderna. Men för att göra detta krävs mer fokus på att förebygga sjukdomar. Samtidigt måste vi öka både forskningen och tillämpningen av nya metoder för att nå bättre behandlingsresultat i vården.

Vi uppmanar därför de politiska partierna att vara tydliga med sina satsningar på medicinsk forskning och genomtänkta i sin användning av nya metoder och produkter i vården. Ett antal konkreta åtgärder behöver vidtas, och i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd 2017” beskriver vi 14 åtgärder som bör prioriteras.  Sammanfattningsvis konstaterar vi följande:

Den medicinska forskningen är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ökad ohälsa och ökande vårdkostnader. Ändå motsvarar de offentliga investeringarna i medicinsk forskning i nuläget endast 2 öre per vårdkrona.  Partierna bör verka för att den statliga satsningen på medicinsk forskning för hälsa fördubblas, från 2 till 4 öre per vårdkrona.

Väljarna förväntar sig en jämlik och kvalitetsdriven vård med patienten i fokus, där medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. Partierna bör därför verka för en särskild fond för introduktion av innovativa metoder samt en utveckling och harmonisering av ersättningssystemet till vården.

Det är viktigt att patienter, vårdgivare, forskare och företag får möjlighet att bidra till insamling och användning av hälsodata, och att det sker på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Detta leder till ökad kvalitet, jämlikhet och trygghet i vården. Sverige behöver en nationell samordning för att modernisera vården genom ny teknik, inte minst digitalisering av hälsodata vilket inkluderar journalsystemen.

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige därför de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, doktor i medicinsk innovationskunskap

Olle Stendahl, ordförande Forska!Sverige, professor emeritus, Linköpings Universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HälsaForskning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev