Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Sälj SOS Alarm och förstatliga 112”

Allvarliga kvalitetsbrister har vid upprepade tillfällen uppmärksammats inom SOS Alarm som ansvarar för samtalen till nödnumret 112. Orsakerna är inte främst en fråga om bristfälligt ledarskap - utan om att SOS Alarm har fått omöjliga förutsättningar, skriver Leslie Öqvist, Posoms ordförande.

Publicerad: 11 november 2015, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

SOS Alarm är inte vilket företag som helst - utan en samhällsaktör vars funktion medborgarna måste kunna lita på när livet hänger på en skör tråd.


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdSKRAkutsjukvård

Ett exempel på bristerna är att SOS Alarm saknar adressregister och kartor för 20 procent av befolkningen vilket försvårar för utryckningspersonal. Missnöjet med SOS Alarm är också stort inom många landsting på grund av problem med långa svarstider på nödnumret 112 och att SOS Alarm haft en brist på sjuksköterskor som medfört att cirka 60 procent av vårdsamtalen hanteras av personal med bristande utbildning.

Tre landsting och en region har nyligen avslutat samarbetet med SOS Alarm och driver nu ambulansdirigering i egen regi.

Färsk statistik från två av dessa landsting visar att svarstiden för de 19 300 samtal som inkommit till 112 vid dessa landsting har minskats från över 20 sekunder under tidigare år, till i genomsnitt 4,6 sekunder under perioden juni-september efter att landstingen tagit över prioritering och dirigering av ambulanser.

Mycket talar för att fler landsting kommer att följa efter och starta egna larmcentraler.

Styrelsen för SOS Alarm har nu sparkat företagets vd vilket tyder på att de har uppmärksammat sambanden mellan kvalitetsbrister och landstingens flykt från SOS Alarm. Att i detta läge byta vd är dock feltänkt - lite som att äta plåster för att bota magsår.

Orsakerna till SOS Alarms bristande kvalitet är inte främst en fråga om bristfälligt ledarskap utan handlar om att SOS Alarm har fått omöjliga förutsättningar av företagets ägare (Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting, SKL).

Utöver att hantera de tre miljoner samtal som inkommer till 112 varje år, ska SOS Alarm enligt ägardirektiv sälja kommersiella tjänster. Det handlar om mottagning av inbrotts-, brand-, och driftlarm, kameraövervakning och fastighetsjour med mera.

Antalet larm som hanteras inom sidouppdraget är betydligt fler än de nödsamtal som hanteras inom SOS Alarms huvudsakliga uppdrag. Sidouppdragen slukar personalresurser som medför problem med långa svarstider på nödnumret 112.

Om inget görs förväntas sidouppdragen att växa ytterligare då teknikutvecklingen medför ett ökat antal uppkopplade smarta maskiner, fordon, fastigheter, saker och ting, allmänt kallat för Internet of Things (IoT).

Denna trend innebär att SOS Alarm i framtiden kommer att få hantera väsentligt fler driftlarm som helt saknar koppling till 112-uppdraget.

En fungerande alarmeringstjänst är synnerligen viktig för samhället och medborgarnas säkerhet och trygghet. För att få ordning på den livsviktiga alarmeringstjänsten krävs en renodling av 112-verksamheten.  Detta bör ske genom att företaget SOS Alarms omfattande sidoverksamhet avyttras och säljs ut till andra säkerhetsföretag. Den del av nuvarande SOS Alarm som erfordras för 112-uppdraget bör samtidigt förstatligas genom att en myndighet bildas i enlighet med förslagen i Alarmeringsutredningen (SOU 2013:33).

Den nya myndighetens uppdrag bör strikt begränsas till hantering av samtal som inkommer på nödnumret 112 och efter bedömning initiera rätt åtgärd i form av att sända exempelvis polis, brandkår eller ambulans till den som är i tvingande behov av dessa samhällsfunktioner.

De omfattande sidouppdragen som SOS Alarm i dag utför kan vilket säkerhetsföretag som helst utföra och det är just detta som ansvariga politiker förbisett, nämligen att SOS Alarm inte är vilket företag som helst - utan en samhällsaktör vars funktion medborgarna måste kunna lita på när livet hänger på en skör tråd.

LÄS MER: SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet. 

Leslie Öqvist, ordförande Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev