Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Säkerheten på BB försvinner

Nu öppnar ytterligare ett privat skattefinansierat BB i Stockholm. Men det blir inte fler förlossningsplatser. Snarare tvärtom med stängda förlossningsrum, färre händer där de behövs som bäst och ökade risker för både mödrar och barn. Vem vill ha ett system där säkerheten medvetet sätts på spel?

Publicerad: 19 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalVårdkvalitetPatientsäkerhetFörlossningsvård

Nu är det åter förändringar på gång i förlossningsvården i Stockholm. Läkaren Harald Almström och barnmorskan Gudrun Abascal är drivkrafterna bakom öppnandet av BB Sofia. Det är samma initiativtagare som när privatägda BB Stockholm öppnade för drygt tio år sedan. Då flyttade Gudrun Abascal, tidigare chefsbarnmorska för förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus, två våningar upp i samma sjukhus för att vara med och starta BB Stockholm, Sveriges första privata skattefinansierade förlossning och BB. Personal rekryterades från Danderyds förlossningsenhet och de som arbetade kvar där fick springa fortare. BB Stockholm fick på den tiden mer betalt för sina förlossningar jämfört med Danderyds förlossningsavdelning två våningar ner. De erbjöd också högre löner.

Samtidigt betonades att konkurrensen var viktig. Alla gravida skulle få möjlighet att själva välja var de skulle föda. Reklamen började flöda, vackra bilder på nyfödda bebisar. Alla gravida kvinnor i Stockholm skulle springa runt på visningar och jämföra förlossningskliniker.  De hade mycket att ta ställning till: Vilka är skillnaderna mellan klinikerna? Tänk om jag väljer fel?

Själv var jag som gynekolog och förlossningsläkare vid den tidpunkten vissa nätter jourhavande och ansvarig för Danderyds förlossning. En natt minns jag speciellt. Klockan 04.30 hade lugnet lagt sig på förlossningen. De duktiga barnmorskorna hade full kontroll på de födande, inget avvikande var på gång, och jag kunde gå och sträcka ut mig på sängen i jourrummet. Tio minuter senare sökte de mig från operationsavdelningen och sa att jag måste dit omgående. Det var helt oförväntat, eftersom jag trodde att jag hade läget under kontroll. Det visade sig att en kollega från BB Stockholm, som då var nyöppnat, stod och utförde ett akut kejsarsnitt och att en allvarlig blödning hade tillstött. Tillsammans lyckades vi -från två konkurrerande förlossningsenheter- stoppa blödningen, och en frisk mamma och ett friskt barn kunde senare lämna operationssalen.

Alla vi som någon gång arbetat inom förlossningsvården vet att det ibland behövs flera händer i akuta situationer. Kollegan från BB Stockholm och jag hade några år tidigare studerat tillsammans på läkarlinjen, och igenkänningseffekten gjorde det särskilt lätt att samarbeta. Morgonfikat efter det kejsarsnittet smakade bra. Ingen av oss har glömt den natten. Exemplet är inte unikt. Ändå frågar man sig: Är det detta som politiker, ekonomer och tyvärr även en del medicinskt utbildade ser som konkurrens? Och är det ens önskvärt med konkurrens inom förlossningsvården i Stockholm?

Vi som arbetar med kvinnosjukvård vet att i praktiken har barnmorskor och förlossningsläkare från ”konkurrerande” kliniker gemensamma möten där diskussioner kring riktlinjer och liknande förs. Exempelvis analyseras forskningsresultat så att god förlossningsvård kan bli ännu bättre. Den medicinska utrustningen är också densamma på Stockholms alla förlossningsenheter och den medicinska säkerheten är genomgående mycket hög. Det som skiljer sig mellan de olika förlossningsklinikerna i dag verkar i huvudsak vara färgen på gardinerna.

Nu planerar man att öppna ytterligare en privat skattefinansierad förlossning: BB Sophia – där återigen Harald Almström och Gudrun Abascal är tongivande. Dessa framgångsrika personer, som gjort mycket gott för förlossningsvården i Stockholm, lämnar alltså BB Stockholm för att öppna nytt. Även denna gång är argumentet att vi behöver fler förlossningsplatser i Stockholm. Med sig tar de omkring 30–40 barnmorskor från BB Stockholm och cirka 15–20 barnmorskor från Danderyds förlossningsenhet. Resultatet blir att Danderyds förlossning och BB Stockholm sannolikt inom kort måste stänga förlossningsrum på grund av personalbrist. De faktiska förlossningsplatserna blir alltså inte fler. Det är samma barnmorskor – de byter bara arbetsplats.

Vad händer då med den medicinska säkerheten? Otvetydigt finns det brister vad gäller möjligheterna till intensivvård på BB Sophia. Och det finns ingen annan förlossningsenhet två trappor ner där man kan få hjälp om det uppstår akuta blödningar. Jag själv sitter inte i någon beslutande position när det gäller förlossningsvården i Stockholm. Borde jag kanske därför hålla tyst? Det är dock svårt att stå bredvid och inte reagera när den medicinska säkerheten på det här sättet nu sätts på spel.

Fredagen den sjätte november försvarade mödravårdöverläkare Elisabeth Lindholm sin medicinska avhandling där hon studerat en riskgrupp, överviktiga gravida. Under disputationen framkom att barnmorskor och läkare som arbetar inom mödravården i Stockholm inte får ge råd till de gravida om vilken förlossningsenhet de ska välja att föda sitt barn på. De får alltså inte informera den gravida kvinnan om det finns skillnader i medicinsk säkerhet mellan förlossningsenheterna. Var ska då de gravida inhämta information ifrån, kan man fråga sig?

Jag hoppas att beslutsfattare och politiker inom Stockholms läns landsting fortsätter att ta in synpunkter från den generation förlossningsläkare, barnmorskor och anestesipersonal som faktiskt ska driva den kommande förlossningsvården i Stockholm vidare och att inte allt utrymme ges till dem som nu närmar sig pensionsåldern. De personer jag hunnit tala med önskar samarbete i stället för konkurrens. Ett förslag är att återinföra geografiskt områdesansvar, så att vårdkedjor kan byggas mellan mödravård och förlossningsenhet. Då kan förlossningsenheterna på ett rimligt sätt planera sin personalstyrka för att möta det förväntade antalet förlossningar.

En annan viktig aspekt är att förlossningsenheter förläggs på sjukhus där det finns intensivvård, allt annat är en tillbakagång, där man då accepterar en högre medicinsk risk för kvinnor, gravida kvinnor. Därtill är det absolut nödvändigt att arbetssituationen förbättras för barnmorskorna och undersköterskorna på Stockholms förlossningsenheter. De gravida kvinnorna skulle då kunna återfå förtroendet för Stockholms förlossningsvård, i trygg förvissning om att den medicinska säkerheten är likvärdig var de än föder – vilket måste vara den viktigaste parametern. Reklampengarna kan då i stället läggas där de gör störst nytta; direkt på vården.

Ytterligare en viktig aspekt är också att det planerade BB Sophia har vissa svårigheter att rekrytera anestesiläkare och förlossningsläkare. Här får var och en av oss läkare bedöma vilken risknivå vi vill arbeta under. Den dagen något allvarligt händer en födande kvinna, kan dock den enskilde läkaren eller barnmorskan bara göra sitt bästa. Därefter kommer papperskvarnarna att börja mala – för att senare ge beskedet att det fanns en organisatorisk orsak till det som inträffat.

Men ännu är det inte för sent. Det är fortfarande möjligt att förhindra att onödiga medicinska risker byggs in i Stockholms förlossningsvård. Alla födande kvinnor i Stockholm bör ha rätt till samma medicinska säkerhet. Än finns tid för eftertanke.

Annika López, överläkare, medicine doktor Gynekologi och obstetrik, Norrtälje sjukhus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev