Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Säker vård kräver moderna arbetstider

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor arbetar dag, kväll och natt på rullande scheman utan en central reglering. Dåliga villkor gör att professionerna flyr vården.

Publicerad: 15 oktober 2015, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristen på återhämtning innebär större risker för arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis är en fara för patientsäkerheten.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Sjuksköterskor

Vi hör politiker ropa: ”Kom tillbaka!”. För det krävs att politiker och arbetsgivare är beredda att tillsammans med oss ställa om vården och skapa moderna villkor. Våra medlemmar måste få hälsosamma arbetstider så att de kan ge god och säker vård under dygnets alla timmar och årets alla dagar.

Pressen och stressen på sjukhus, vårdcentraler och förlossningsavdelningar gör att många som vårdar själva blir sjuka. Stress utan återhämtning och olika typer av utmattningssyndrom är i dag den vanligaste anledningen till sjukskrivning enligt Försäkringskassan.

Vårdförbundets egen undersökning visar att 40 procent av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna inte orkar arbeta heltid. För våra medlemmar handlar det sällan om rätt till heltid utan om att orka.

Stressforskningsinstitutet har i flera rapporter visat på de risker som skiftarbete medför. Störning av dygnsrytmen, trötthet och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 2, övervikt och bröstcancer är bara några exempel. När arbetstiderna så påtagligt stör privatliv och fritid drabbas många av stress – något som leder till sämre sömn. Så är den onda spiralen i gång.

Vård bedrivs under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Det innebär att många anställda i vården alltid kommer att behöva arbeta när de flesta andra är lediga. Men att arbeta omväxlande dag, kväll och natt medför stora påfrestningar på hälsan. Vårdförbundet kräver därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden – oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs.

I stället för att åtgärda brister i arbetsmiljön betalar sjukhusen mångmiljonbelopp i viten till Arbetsmiljöverket för att de bryter mot arbetsmiljölagen. 31 mars 2016 träder dessutom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i kraft.

Det handlar om hälsosam arbetsmiljö och ligger helt i linje med våra krav. Vi förutsätter att Sveriges kommuner och landsting tar föreskrifterna på allvar.

Bristen på återhämtning innebär större risker för arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis är en fara för patientsäkerheten. Det tillstånd som kroppen befinner sig i efter att ha varit vaken i ett dygn kan liknas vid att ha 0,5 promille alkohol i blodet. I trafiken motsvarar 0,5 promille rattfylleri vilket kan leda till indraget körkort och till och med fängelse.

Vårdförbundet tar ansvar för både medlemmarnas hälsa och för patientsäkerheten. Vi kräver därför att:

• Tid för vila och återhämtning ska ingå i arbetstiden. Tio arbetade timmar ska räknas som 14 arbetade timmar. Det innebär en arbetstidsförkortning, kopplat till hur många timmar natt hen arbetat.

• En central bestämmelse om nattarbete införs. Den ska gälla alla medlemmar, vid varje nattpass oavsett anställningsform och oavsett var i landet vården bedrivs eller för vilken arbetsgivare arbetet utförs.

• Arbetsgivare och politiker tillsammans med oss tar ansvar och skapar moderna avtal för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vi vill att både regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, inte bara pratar om att säkra kompetensförsörjningen i vården utan faktiskt gör något konkret.

Vi har fört lokala förhandlingar men fått till svar att arbetstidsfrågan måste få en central lösning. Vad vi behöver är en omställning av vården med moderna villkor som gör att våra medlemmar stannar kvar och får förutsättningar att orka ett helt yrkesliv.

Att ge tid för vila och återhämtning är en bra start.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sjuksköterskor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev