Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Säker arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar”

Vårdförbundet kräver att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Givetvis ska alla hot polisanmälas av arbetsgivaren. Dessutom måste straffen skärpas och de polisiära resurserna öka. Att våra medlemmar blir utsatta för hot, förolämpningar och våld när de gör sitt arbete är oacceptabelt.

Publicerad: 31 augusti 2017, 13:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Polis, arbetsgivare, socialtjänst, politiker och väktarbolag behöver arbeta tillsammans för att identifiera lösningar.”


Ämnen i artikeln:

SjuksköterskorAkutsjukvårdSjukhusKriminalitetGängkriminalitet

Vi behöver vidga den pågående debatten till att omfatta hela vården, inte bara akutsjukvården. Sjukhusen och vårdpersonal brukade vara en fredad zon, men här upplever våra medlemmar en gradvis försämring över tid. Vårdförbundet efterfrågar ett förebyggande arbete med tydlig riskmedvetenhet och starka insatser från arbetsgivare, men även skärpta straff och fler polisiära insatser från samhället.

Att arbeta inom sjukvården innebär att i sin vardag vårda människor som mår dåligt och ofta befinner sig i utsatta livssituationer. I det sammanhanget kan tyvärr hot, våld och trakasserier från patienter och deras anhöriga gentemot vårdpersonal förekomma. Detta är inte isolerat till akutsjukvården och kriminella patienter. Utsattheten för våra medlemmar finns som inslag även inom (exempelvis) psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker. Den pågående debatten måste vidgas till att omfatta hälsosamt och tryggt arbete i hela vården.

Så vilka förändringar krävs för att patienter och personal ska kunna vara trygga? Vårdförbundet efterfrågar att:

•  Arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Vi förväntar oss att vårdens arbetsgivare bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap och rutiner för att anställda inte ska utsättas för risk. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön är säker.

•  Arbetsgivare tar ansvar för rapportering och anmälningar. Vårdförbundets uppfattning är att den här typen av incidenter sällan anmäls inom sjukvårdens interna rapportsystem, av olika skäl – det finns stora mörkertal. Här behöver arbetsgivaren ta sitt ansvar för att rutiner för tillbudsanmälan etableras och följs. Rutiner som gör det enkelt och tryggt för våra medlemmar att rapportera. Givetvis ska alla hot polisanmälas av arbetsgivaren.

• Arbetsgivare säkrar att vårdpersonal inte arbetar ensamma. Bemanningen måste planeras och säkras så att man som anställd inom vården inte behöver arbeta ensam i situationer som kan bli hotfulla. Detta är ett växande problem, när arbetsgivarna kämpar med att attrahera och behålla personal.

•  Straffen skärps och polisiära resurser ökas. Vårdförbundet är för skärpta straff för angrepp på personal inom hälso- och sjukvården. Svensk lag behöver ge ett tydligare skydd. Polisiära resurser bör prioritera hälso- och sjukvården. Signalen från samhället ska vara glasklar: Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal är totalt oacceptabelt.

Goda exempel finns i exempelvis Malmö, där arbetsgivaren jobbat tillsammans med skyddsombud och andra parter för att hantera säkerhet och arbetsro. Även Östra sjukhuset och Sahlgrenska i Göteborg arbetar förebyggande. Det finns också initiativ som dialogprojektet MBU, ”Människan bakom uniformen”, att dra lärdom av.

Vi måste värna respekten för den vita rocken. Det är en komplex kedja av samarbete som måste till, mellan olika parter i samhället. Polis, arbetsgivare, socialtjänst, politiker och väktarbolag behöver arbeta tillsammans för att identifiera lösningar. Vi inom Vårdförbundet och våra skyddsombud avser att vara en aktiv del av det samhällsarbetet, för att föra fram våra medlemmars syn på nuläget och vilka steg som behöver tas.

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev