fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Så ser vi till att äldre inte blir sjuka av läkemedel

Många äldre skadas eller far illa av sin läkemedelsbehandling – helt i onödan. Apoteken kan öka tryggheten, avlasta både sjukvård och hemtjänst och samtidigt minska samhällskostnaden.

Publicerad: 14 mars 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Risken för läkemedelsrelaterade problem ökar med åldern. Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in på sjukhus, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

HälsaLäkemedelApotekÄldresjukvårdÄldrevård

Vi blir allt äldre. Idag är nästan var femte person över 65 år, en grupp som står för hela 59 procent av den totala läkemedelsanvändningen. Både andelen och antalet äldre kommer att fortsätta att öka.

Att vi har tillgång till fler läkemedel och bättre behandlingar är utmärkt. För äldre med många mediciner kan det dock lätt uppstå problem med att hålla koll på sina läkemedel. Nästan hälften av alla över 80 år tar årligen fler än tio olika läkemedel.

Risken för läkemedelsrelaterade problem ökar också med åldern. Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in på sjukhus. Det skapar onödigt lidande för patienter och onödiga kostnader för samhället, och det visar på bristerna i kunskap om äldres läkemedelsbehandling. Så kan vi inte ha det.

För att minska den felaktiga läkemedelsanvändningens hos äldre måste vi agera. Ett sätt att hjälpa äldre att hantera många olika läkemedel år så kallad dosdispensering. Det innebär att Apoteket förpackar en persons läkemedel i påsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Det är ett bra sätt för äldre att få koll på hur och när de ska ta sina läkemedel. Dessutom ger det apotekaren en chans att säkerställa att alla läkemedel som finns i receptlistan passar ihop, och att det inte förekommer några felaktigheter. Nästan var femte äldre person tar läkemedel som inte bör tas tillsammans.

Dos ökar säkerheten i läkemedelsbehandlingarna och underlättar för såväl äldre som vård- och omsorgspersonal att hantera många olika läkemedel på ett tryggt sätt. Med ökad dosanvändning skulle vi öka patientsäkerheten och samtidigt minska trycket på hemtjänst och sjukvård. I dag åker sjuksköterskor hem till patienter för att dela upp deras mediciner i dosetter. Det är inte effektivt.

Trots att antalet äldre med många läkemedel stiger har antalet personer med dostjänster stått stilla de senaste tio åren. För närvarande är det endast läkare som har möjlighet att förskriva dostjänst. Denna förskrivningsrätt borde utsträckas till att gälla också sjuksköterskor i kommunerna.

Ett annat problem som försvinner med ökad dosanvändning är den osäkerhet som råder vid det generiska utbytet. Generiska läkemedel har samma medicinska funktion och effekt som ett originalläkemedel, men kostar mindre. För att hålla nere kostnaden utses varje månad vilka generiska alternativ som ska erbjudas.

Generikareformen är i grunden positiv men modellen orsakar ofta problem för personer med många läkemedel som över tid varierar i namn, färg och form. Det ökar risken för felbehandling, och därmed för svårt lidande och ökade vårdkostnader. En färsk undersökning visar att sex procent av apotekskunderna mellan 75 och 79 år hade förväxlat sina läkemedel till följd av utbytet.

Personer över 75 år inte borde inte tvingas få sina läkemedel utbytta. Vårdnotan måste utvärderas ur ett helhetsperspektiv. Det vore olyckligt om allt för stort fokus lades på kostnaden för läkemedel, utan hänsyn till de vårdinsatser som undviks tack vare säker behandling med moderna läkemedel.

Vi vet vad som krävs för att öka patientsäkerheten och utfallet av läkemedelsbehandling. Att bredda förskrivningsrätten till dostjänsten är ett enkelt första steg. Alla vinner på att antalet patienter som får dosförpackade läkemedel ökar.

Ann Carlsson, vd Apoteket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev