måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Så räddas svensk läkemedelsindustri

Regeringen ska nu påbörja arbetet med en Life science-strategi. Det är viktigt att Sverige genomför konkreta förbättringar för att vässa konkurrenskraften inom läkemedelsområdet, då andra länder genomför åtgärder som skärper konkurrensen om investeringarna. Som global aktör, med bred verksamhet i Sverige, vill vi bidra med våra insikter och förslag.

Publicerad: 1 april 2015, 11:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En Life science-strategi, som regeringen nu tar initiativ till, är en bra början.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelArbetsmarknadForskningspolitikInnovation

Läkemedelssektorn är en betydande del av svenskt näringsliv och viktig för samhället. Pfizer är i dag den största leverantören av medicinska behandlingar till sjukvård och patienter i Sverige. Vi bedriver flera direkta och indirekta forskningssamarbeten i landet samt bidrar till svensk nettoexport av läkemedel. Därför är det med stort intresse som vi följer regeringens arbete med en Life science-strategi, vilket presenterades på onsdagen. De viktigaste områdena anser vi är:

1. Hälso- och sjukvård i världsklass fundamentalt för en stark Life science-sektor. Sjukvården är motorn för den medicinska sektorn och Life science. En sjukvård i absolut framkant drar till sig investeringar, till exempel när företag vill utveckla och dokumentera nya läkemedel. Av Pfizers cirka 80 pågående utvecklingsprojekt i klinisk fas återfinns drygt 20 i Sverige och vi ser att antalet kan öka. För att Sverige ytterligare ska stärka sin position behöver sjukvården:

· Tidigare ta till sig och erbjuda patienter nya innovativa behandlingar och metoder för att tidigt bidra med utvärdering och kunskap, till nytta även utanför landets gränser.

· En förutsägbar, tydlig och transparent modell för att värdesätta, prissätta och finansiera läkemedel och behandlingar.

· Tillvarata möjligheter med digitaliseringen, e-hälsa och patientsamverkan.

· Ha moderna och kompatibla IT-system, så information och kunskap kan tillvaratas och spridas betydligt bättre och effektivare än i dag.

· Få ett tydligare uppdrag och tid till att bedriva klinisk forskning, läkemedelsprövningar och förbättringsarbete.

2. Välkomnande av forskning som bedrivs i samarbete och partnerskap. Företag inom Life science måste erbjudas ett bra klimat för den egna forskningen för att företagen ska välja att investera i Sverige. Tillgång till hög kompetens och bra näringsvillkor är grundläggande. Forskningen måste hålla världsklass, att vinna ett svenskt mästerskap räcker inte. För att Sverige ytterligare ska stärka sin position behöver:

· Viljan och förmågan att samarbeta och ingå partnerskap mellan företag, ledande akademisk forskning och sjukvården stärkas.

· De goda förutsättningarna att bedriva forskning med hjälp av register, databaser och biobanker tillvaratas. Möjligheterna att koordinera medicinsk information och data, i syfte att hitta lösningar på medicinska behov, behöver förbättras.

3. Incitament för kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion. Läkemedelsproduktionen i Sverige bidrar till betydande nettoexport. För att behålla och i bästa fall utöka produktionen i landet behöver kostnad per producerad enhet, till hög kvalité med god leveranssäkerhet, vara globalt konkurrenskraftig. Ständiga förbättringar och ökat samarbete blir därför allt viktigare ledord. Incitament i form av konkurrensmässiga skatter kan inte överskattas.

Vi bedömer att Sverige har goda möjligheter att fortsatt erbjuda ett konkurrenskraftigt klimat. En Life science-strategi är en bra början. Det behövs en gemensam målbild och en bättre samverkan mellan alla aktörer samt några riktade åtgärder och satsningar. Vi förväntar oss att regeringen med klokhet och beslutsamhet tar sin an utmaningarna tillsammans med branschens aktörer. Vi bidrar gärna med insikter och utvecklade förslag på hur klimatet för Life science kan förbättras!

Malin Parkler, vd Pfizer AB

Kerstin Falck, head corporate affairs Pfizer AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev