torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Så kan vi röra på oss – hela livet”

Allt fler rapporter pekar på att ungdomar rör sig allt mindre och hoppar av sitt idrottande tidigare och tidigare. Många vuxna upplever att trösklarna in i föreningslivet är höga. Vår idealbild av att hålla oss rörliga livet igenom börjar krackelera.

Publicerad: 5 juli 2017, 06:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Även äldre ska känna att det är enkelt att idrotta.”

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

Folkhälsa

Det orörliga Sverige växer. Färska undersökningar och rapporter visar på alarmerande siffror när det handlar om ohälsa på grund av brist på fysisk aktivitet. Det är vår övertygelse att Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet kan vara en del av lösningen för att vända trenden.

Nu är det verkligen hög tid att ta ett gemensamt ansvar, på riktigt. Vi inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sträcker nu ut en hand till kommuner och landsting för att hitta nya lösningar som möjliggör motionsidrottande. Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla idrott och motion så att den passar fler.

För att lyckas vända trenden har Korpen en viktig roll. Vi har under lång tid arbetat hårt för att göra det så enkelt som möjligt att idrotta hos oss. Korpen når ut till målgrupper som av olika anledningar inte passar in i ”vanliga” idrottsföreningar. Tröskeln in till Korpens många idrottsaktiviteter är låg, nästan obefintlig.

Centrum för idrottsforskning publicerade nyligen en stor rapport som visar att bara 22 procent av 10-15-åriga flickor i Sverige når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. För pojkar ligger siffran på 44 procent och 5-6 procent av båda könen rör sig nästan inte alls. Mängder med andra undersökningar pekar åt samma håll – vi blir orörligare, alltmer överviktiga och såväl unga som gamla idrottar mindre.

Men motkrafterna har börjat vakna. Riksidrottsförbundet drev mellan 2013 och 2015 ett brett strategiarbete för idrottsrörelsens framtid. Arbetet gjordes tillsammans med samtliga specialidrottsförbund, däribland Korpen. Det utmynnade i den gemensamma visionen Strategi 2025.

Visionen pekar bland annat på att det är dags att rita om geometrin för idrottens kärnlogik. Den gamla triangeln som visar ungas idrottande, från många utövare i grunden till utslagning och elitsatsning i den avsmalnande triangeltoppen. Efter 11 års ålder går aktivitetskurvan stadigt neråt, och sett över hela livet finns det bara en liten aktivitetsuppgång mellan 40 och 50 år.

Strategi 2025 har tagit fasta på att idrotten måste gå från triangel till rektangel. Inom rektangeln får många fler plats, hela livet. Det ska vara enkelt och attraktivt för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation att idrotta i en förening.

I Korpen har vi bekvämt och vant rört oss inom rektangeln under lång tid. Som förbund kan vi bocka av rutorna för jämlikhet, integration, närvaro i samtliga samhällsklasser, tillgänglighet, prisvärdhet och livslångt idrottande. Nu vill vi ta på oss ledartröjan och visa vägen.

Motion och idrott är en viktig kraft i det svenska samhället och skapar samhällsnytta. Riksidrottsförbundet (RF) har bland annat lyft fram samhällsnyttan med idrott som en valfråga inför valet nästa år. RF vill lyfta upp frågan till kommuner, landsting och myndigheter som vägleder samhällsuppbyggnaden. Att se idrott som en del i den hållbara utvecklingen av växande städer ska vara en självklarhet, anser RF.

Det finns i dag goda exempel på hur idrottsrörelsen och samhället samverkar. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod där huvudsakligen landstingens hälso- och sjukvårdspersonal skriver ut recept till aktiviteter.

Låt oss fortsätta hitta de goda exemplen, hitta nya vägar och vända den negativa trenden. Vår hand på Korpen är utsträckt. Nu vill vi att samhällets aktörer, främst landsting och kommuner, tar den.

Tillsammans kan vi se till att människor sportar och har kul tillsammans, genom hela livet!

Jan Johnsson, ordförande för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Eva Bjernudd, generalsekreterare Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Folkhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev