Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Så kan sjukvården bli mer effektiv och patientnära

Hälso- och sjukvården i Sverige måste bli mer patientnära, mindre sjukhustung och styras mer effektivt. Den 15 december 2017 presenterade regeringen de första förslagen för att förstärka primärvården och omstrukturera vården. Vision välkomnar detta arbete, men vill bidra med ett antal förslag, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande.

Publicerad: 3 januari 2018, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdEffektiviseringPatientbemötandeSjukhusÄldre

Idag ser vi styrmodeller som leder till kontroll och överflödig administration men begränsad verksamhetsnytta. Vision anser att medarbetare måste få vara proffs på sitt kärnuppdrag. Då kan vi förbättra servicen åt de som söker vård och stöd. Idag ser vi för mycket av detaljstyrning och gammaldags hierarkier som hindrar nytänkande. Medarbetare får svårt att utöva sin profession fullt ut, vilket gör att patienter och brukare kommer i kläm.

Samhället måste hantera en åldrande befolkning och kommunernas utgifter för välfärdstjänster kommer att öka. Därför är det viktigt att se över ansvar och befogenheter för olika huvudmän för vård, hälsa och socialtjänst. Vision instämmer i de nya styrande principer för hälso- och sjukvården som presenterades i utredningen ”Effektiv vård”. Det är viktigt att vården ska ges nära befolkningen.

Patienter och brukare måste lätt kunna erbjudas vård och stöd, vilket är särskilt viktigt för den växande gruppen multisjuka. Vision vill se förbättrad samverkan mellan kommuner och landsting och då krävs en sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vision tror att läkarmedverkan inom kommunerna skulle stärka patienters ställning. Arbetet kring patienter måste ske mer multiprofessionellt och involvera många olika yrkeskompetenser och professioner. Om vården ska bli mer patientcentrerad tror vi att kommunerna behöver få ett tydligare och mer riktat uppdrag för primärvård.

Vision vill bidra med ett antal förslag på hur svensk hälso- och sjukvård kan byggas effektivare och mer patientnära:

■ Överlåt det riktade primärvårdsuppdraget för äldre och multisjuka helt på kommunerna. Vision vill se en sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst där olika professioner samverkar kring patienter och brukare.
■ Styr hälso- och sjukvården med ett tillitsbaserat ledarskap där beslut fattas så nära patienter och brukare som möjligt. Vi vill se en minskad detaljstyrning och en ökad samverkan mellan olika huvudmän. Utveckla styrning som präglas av flexibilitet och tillit till att medarbetare använder sitt yrkeskunnande för verksamhetens bästa.
■ Ta tillvara kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården för att modernisera och utveckla verksamheten. Ta tillvara förslag och innovationer från de proffs som arbetar inom vården, från medicinska sekreterare till vårdkommunikatörer, chefer och administratörer.

Det finns ingen enkel eller magisk medicin som plötsligt gör vården mer patientnära och effektiv. Men Vision anser att en effektiv och jämlik vård bara kan utvecklas om det finns tillit till att medarbetare använder sin kompetens på bästa sätt. Hälso- och sjukvårdens alla professioner måste jobba tillsammans för att patienter ska få en god och individanpassad vård. Vi är redo att vara med i det arbetet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev