söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Så kan hundratals strokefall förebyggas bara i Stockholm

I dag tisdag är det nationella Strokedagen. Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt land. Även vid överlevnad blir konsekvensen ofta rejält försämrad livskvalitet. I Stockholms län inträffar tyvärr hundratals strokefall varje år helt i onödan på grund av oupptäckt, obehandlat och felbehandlat förmaksflimmer.

Publicerad: 10 maj 2016, 09:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förutsättningarna för patienter med förmaksflimmer att nå behandlingsmålen är i dag bättre än på mycket länge.


Ämnen i artikeln:

SpecialistvårdVårdvalVårdkvalitetFolkhälsoarbeteFörebyggande insatser

Nya siffror från Stockholms läns läkemedelskommitté visar att Stockholms fortfarande inte når upp till Socialstyrelsens målnivåer om 80 procents behandlingsgrad för patienter med förmaksflimmer. Vid årsskiftet 2016 fanns 53 375 patienter med diagnosen förmaksflimmer i Stockholm, en ökning med 10 000 patienter sedan 2010. Bara 66 procent av dem behandlas med adekvat strokeförebyggande behandling (antikoagulantia).

Behandlingsgraden stiger, men att så många står utan skyddande behandling är oacceptabelt.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) konstaterade i rapporten Förmaksflimmer. Förekomst och risk för stroke, 2013 att omkring 4 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha förmaksflimmer men att bara drygt 2,9 procent har fått en diagnos. Det skulle innebära att det bara i Stockholms län bor cirka 20 000 människor som ännu inte fått sin diagnos och därmed inte heller en möjlighet till behandling.

Samtidigt utvecklas behandlingsmöjligheterna: I dag finns alternativa behandlingar, läkemedel, innovationer och rutiner för omhändertagande. Ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer ökar förutsättningarna för goda resultat.

Hur vårdvalet är utformat påverkar också. Stockholm har gett vårdcentraler ekonomiska incitament att fokusera på besöksintensiva waran-behandlingar, som många patienter inte fullföljt. Det finns fortfarande ekonomiska incitament i vårdvalet som motverkar de medicinska rekommendationerna.

Förutsättningarna att nå behandlingsmålen är i dag bättre än på mycket länge, och andra landsting är redan där. Konkret behövs nu tre steg för att komma vidare:

1. Ett skarpt kvalitetskrav kopplat till behandlingsnivå av förmaksflimmer bör införas i vårdvalet.

2. En systematisk screening av patientgrupper som är i riskzonen för förmaksflimmer måste till. Socialstyrelsen har ett uppdrag att bedöma hur en systematisk screening kan gå till, vilket är välkommet. Vår förhoppning är att Stockholms läns landsting kan bli ett föredöme.

För att inspirera till förändring har Riksförbundet Hjärtlung lanserat kampanjen Känn Pulsen som syftar till att öka kunskapen om hur du enkelt själv kan upptäcka förmaksflimmer.

3. De partier som gemensamt utvecklat vårdval Stockholm behöver skyndsamt se till att incitament som motverkar de medicinska rekommendationerna fasas ut.

Tillsammans kan vi sträcka vården mot behandlingsmålen - och nå dem.  Genom att ställa kvalitetskrav, utveckla vårdvalet och screena för förmaksflimmer kan strokedagen de kommande åren bli en dag när vi summerar allt färre onödiga strokefall.

Maud Molander, ordförande länsföreningen Hjärtlung Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev