Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Så får vi fler svenska nobelpristagare

För Nobelprislandet Sverige har läkemedelssektorn länge varit viktig, såväl för patienter och sjukvården i Sverige men även som högkvalificerad arbetsgivare och som stor exportsektor. Diskussionen om förutsättningarna för life science i Sverige tog ordentlig fart i våras efter Pfizers bud på Astra Zeneca.

Publicerad: 10 december 2014, 12:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Öppenhet är en förutsättning för fler nobelpristagare i medicin.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelForskningspolitik

Sverige har länge haft en mycket stark ställning inom life science, men ser sig nu rejält utmanad. Ett flertal initiativ har tagits, bland annat för att stärka den akademiska grundforskningen och för att stödja kliniska studier (som har minskat med i runda tal 40 procent i Sverige under de senaste åren). Detta är viktiga initiativ, men mer måste till.

Vi ser nu en global trend att allt större andelar av forskningsbudgetar hamnar i Asien, snarare än Europa eller Nordamerika. Denna östliga vind beror inte på någon naturlag, utan på förutsättningarna för etablering, forskning och produktion. Detta är förutsättningar som är påverkbara, vilket erfarenheten från Storbritannien visar, som lanserade ”The UK strategy for Life Science” för några år sedan.

En central förutsättning för samarbete mellan industri, akademi och klinik är öppenhet och transparens. Ett specifikt område som kräver transparens är kliniska studier. Att sjukvården kan lita på att kliniska data tagits fram med hög kvalitet och att de resultat som redovisas är trovärdiga, och att inte misstänka att företag eller andra undanhåller data från kliniska studier eller andra resultat, är direkt avgörande.

Därför publicerar GSK resultaten, både av våra misslyckade och av framgångsrika kliniska studier i en öppen databas. I dag återfinns fler än 5 000 andra kliniska studier, som är öppet redovisade och tillgängliga online för vem som helst i världen. Det är GSK:s tolkning av samtidens krav på transparens.

Vi på GSK tror alltså på att det är rätt att dela med oss av hur vi kommit fram till ett läkemedel. Vad som ledde oss dit. Vilka data vi gått igenom. Varför vi tror på läkemedlet, vilken information som vi stödjer oss på och, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, vilka biverkningar vi har funnit att läkemedlet kan ge upphov till. Allt detta är också vad som krävs av de regulatoriska myndigheterna.

Men vi tror också att det är rätt att dela med oss av de studier och resultat som inte bidragit till att få fram ett godkänt läkemedel eller indikation. Att vissa studier ”misslyckas” och inte uppnår sina mål är en del i utvecklandet och i processen för att hitta nya och innovativa mediciner. Investeringar i forskning och utveckling är kärnan i vår verksamhet, och en del av forskningens vardag är att vi inte vet var de nya genombrotten kommer att återfinnas.

Vi vill stå för öppenhet med vår forskning och hoppas att vårt synsätt engagerar andra akademiska forskare, myndighetspersoner, beslutsfattare och andra intressenter.

GSK har under även tagit andra steg inom detta område. Vi möjliggör exempelvis för externa forskare att få tillgång till detaljerad och anonymiserad data ända ner på patientnivå och vi arbetar konstant för att utvidga den tillgängliga informationen. GSK har också, som första läkemedelsföretag, även undertecknat uppropet #Alltrials, vilket är en uppmaning till läkemedelsföretag att publicera samtliga kliniska studier. Vi ser gärna att fler följer vårt exempel.

Sverige fick sin senaste nobelpristagare i medicin år 2000. Detta behöver inte vara den siste. Grunden för ett konstruktivt samarbete mellan akademi, industri och klinik är transparens och öppenhet.

Niclas Karlsson, vd, GSK Sverige

Jonas Vikman, head external affairs, GSK Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelForskningspolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev