Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

S: Skattebetalarna har rätt till bättre vård för pengarna

Stockholms skattebetalare får allt mindre vård för pengarna. Alliansens företrädare tycks nu ha fått insikt om detta, men frågan är om de orkar med nödvändiga förändringar av den politik som lett oss dit.

Publicerad: 6 februari 2015, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SjukhusVårdvalFinansieringsformer

SLUTREPLIK. Efter åtta år med alliansens sjukvårdspolitik visar nu Stockholms läns landstings egen ”Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen” att Stockholms skattebetalare får allt mindre vård för pengarna. Att alliansen nu tycks ha probleminsikt är bra, men frågan är om de efter åtta år orkar ompröva den politik som lett fram till dagens situation?

Det svar vi fick i artikeln ”Mer byråkrati lyfter inte sjukhusens ekonom” i DS 4/2 på vårt förslag att nu tillvarata kunskapen från vårdpersonal, näringsliv och experter är illavarslande. I stället för att vara öppen för att tillvarata kunskap och expertis som finns utanför partikanslierna kallar alliansens företrädare vårt förslag att ge vårdpersonalen och andra experter större inflytande, för ett utslag av ”vurm för byråkratiska kommissioner”. Sanningen är ju den motsatta. Vi vill öppna för ett inflytande för de verkliga experterna att utvärdera och förändra de system som utarbetats på allianspartiernas kanslier och i andra delar av landstingets administration.

Alliansens svar är tyvärr inte ett prov på det öppna och konstruktiva förhållningssätt som nu behövs för att hitta vägar ut ur den vårdekonomiska kris Stockholms läns landsting befinner sig i. Det rimmar även illa med de ambitioner som alliansen säger sig ha, om att de ”hoppas på breda lösningar där vi kan ge akutsjukvården långsiktiga och stabila förutsättningar” och att ”tillsammans måste vi hitta smartare arbetssätt”. Om alliansen vill samarbeta, så väl politiskt blocköverskridande som med professionen, patientorganisationer, vårdföretag och andra experter, är det olyckligt att svepande avfärda vårdpersonal, näringsliv och experter som ”byråkrater”.

För den som står utan egna förslag är det ofta enklare att peka finger åt andras förslag. Vi har presenterat våra, men väntar ännu på alliansens. Den talar nu om att ”åtgärder ska vidtas där det behövs”. Men sjukvårdens kostnadsutveckling är inget nytt, även om det nu ser värre ut. Men kanske är en förändring nu ändå på gång? För samtidigt som alliansens företrädare säger sig avvisa våra förslag säger de sig vilja ”hitta smartare arbetssätt för att ta tillvara kompetensen hos den rekordstora personalstyrkan som arbetar i vården, där vi också låter vårdens medarbetare fatta de medicinska besluten samtidigt som vi hela tiden ser över och anpassar vårdvalet efter patientens bästa”.

Det tolkar vi positivt som att alliansen nu är beredda att förändra de ersättningsystem som de skapat och hårdnackat försvarat, som detaljstyr personalen och inte ger ekonomisk kompensation för nya och mer effektiva lösningar.

På samma sätt tycker vi det är bra att alliansen nu säger sig vara beredd att ”se över vårdvalen” ur ett patientperspektiv. Om det ligger någon substans i den ambitionen så borde det öppna för den konsekvensanalys av vårdvalen som vi länge förespråkat. Stockholms läns landstings rapport slår fast att många vårdval inte är att använda skattepengar kostnadseffektivt. Därför är det viktigt att nu göra en noggrann genomgång för att se vilka förändringar som krävs för att vårdvalen ska ge bättre vård för patienten, innebära mindre administration för personalen och ge skattebetalarna mer valuta för pengarna.

Vi ser fram emot att alliansen börjar leva upp till sina ambitioner om samförstånd och breda lösningar och hoppas att de bjuder in de anställda, näringsliv och experter att utforma förslag som tar oss ur det läge som dagens politik skapat.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev