Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

S-kvinnor: När ska vården bli jämställd?

Den högkvalitativa vården måste komma alla till del, även kvinnorna. Det kan inte vara acceptabelt att vården inom flera områden är av sämre kvalitet för kvinnor än män, att kvinnor exempelvis har dubbelt så hög risk att dö efter en hjärtinfarkt, skriver företrädare för S-kvinnor i Stockholm.

Publicerad: 6 augusti 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetStockholmAlliansen

Kvinnor mår i dag sämre än männen och sjukvården är fortfarande långt ifrån jämställd i vårt land. Vi i S-kvinnor i Stockholms stad och län vill se att Stockholms som landets rikaste landsting går i täten för ökat fokus på kvinnors hälsa och en jämställd vård för hela befolkningen.

Nyligen presenterades en internationell jämförelse av sjukvården inom OECD-området där Sverige ligger i topp. Detta är i grunden väldigt bra och något att vara stolta över.

Men den högkvalitativa vården måste komma alla till del, även kvinnorna. Det kan inte vara acceptabelt att vården inom flera områden är av sämre kvalitet för kvinnor än män, att kvinnor exempelvis har dubbelt så hög risk att dö efter en hjärtinfarkt.

I Stockholms län har Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna under tolv år drivit en politik främst riktad till de mest resursstarka. Satsningar på jämställdhet och kvinnors hälsa har blivit kraftigt eftersatta.

Kvinnorna i Stockholm både mår sämre och upplever vården som sämre än männen. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att betydligt fler kvinnor än män i Stockholms län säger sig ha behov av att söka vård. En stor del av kvinnorna anser dock att vården inte ges på lika villkor och att de får ett sämre bemötande än männen.

Välmåendet bland kvinnorna i huvudstaden är på område efter område sämre än männens. Hela tre av tio kvinnor i Stockholm har magtarmbesvär, lika många har huvudvärksbesvär. Bland männen är båda dessa sjukdomar hälften så vanliga. Och medan 18 respektive 20 procent av huvudstadsregionens kvinnor upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande eller stress finns detta endast bland 13 procent av männen.

Att kvinnors hälsa är eftersatt märks allra tydligast i Stockholms utsatta områden. I en undersökning som S-kvinnor i Stockholm nyligen genomfört i Husby och Skärholmen underkände drygt sex av tio den bristfälliga informationen inom vården medan en fjärdedel upplevde vården de sökt under det senaste året som dålig. De allvarligaste bristerna var avsaknad av tolkhjälp, dåligt bemötande, att inte tas på allvar och att bli runtskickad mellan olika instanser utan att få rätt hjälp.

Att sjukvården i Sveriges största och rikaste landsting inte är till för alla dess invånare är nära på skandalöst. Och trots att bevisen på den ökande ojämställdheten är kristallklara har Alliansstyret inte gjort någonting för att förbättra situationen för länets kvinnor. Tvärtom har de tagit bort flera av de viktiga satsningar som behövs för ett mer jämställt Stockholm. Under 2018 har de beslutat att skära ner på jämställdhetsutbildningen för chefer inom vården. Även de icke-fungerande vårdmarknaderna som införts har försämrat läget för kvinnorna.

Exempelvis har privatiseringen av förlossningsvården resulterat i att 3000 förlossningsplatser försvann när privata BB Sophia 2016 valde att lägga ner. Fortfarande saknas tusentals förlossningsplatser i huvudstadsområdet och fler kvinnor än någon annanstans tvingas föda utomläns.

Det är hög tid att kvinnors hälsa prioriteras så att även den halvan av befolkningen kan känna sig trygga i att få rätt vård när det behövs. Vi vill se ett jämställdhetslyft i vården i Sverige och Stockholms län bör med sina stora medicinska resurser ta täten. Vi utmanar därför de politiska partierna att presentera ett jämställdhetslyft för en jämställd hälsa.

Nina Unesi, ordförande S-kvinnor Stockholms län

Lena Josefsson, ordförande S-kvinnor Stockholms stad

Lina Stenberg, styrelseledamot S-kvinnor Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev