lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

S: Korta arbetstiden i Stockholms akutvård

Öppna omgående närakuter, satsa på vårdcentralerna och förkorta arbetstiden på akutmottagningarna. Socialdemokraterna lägger nu konkreta förslag för att lösa vårdkrisen inom Stockholms akutsjukvård.

Publicerad: 19 januari 2017, 15:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialdemokraterna, oppositionen i Stockholms läns landsting, har tydliga förslag för att lösa vårdkrisen.

Foto: Meli Petersson Ellafi, TT


Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdStockholmSocialdemokraternaVårdkrisen

Krisen i sjukvården i Stockholms läns landsting är ett faktum. Patienter får vänta upp emot 40 timmar på akutmottagningarna och närmare 600 vårdplatser var stängda under julledigheten, vilket är 250 fler jämfört med förra året. Vårdpersonal larmar, de flyr akutsjukvården på grund av orimliga arbetsförhållanden.  Sjukhusledningarna måste få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de stängda vårdplatserna öppnas.

I landstinget styr Moderaterna och Alliansen sedan tio år tillbaka. De har öppnat rekorddyra Nya Karolinska sjukhuset och samtidigt minskat antalet vårdplatser och vårdkapaciteten i vårt snabbt växande län. De ansvarar för nedlagda närakuter, senast på Danderyds sjukhus förra året, underfinansierade vårdcentraler, upphandlingar av 6 000-kronorsstrumpor och skenande konsultkostnader och tror att ytterligare privatiseringar ska lösa krisen i sjukvården.

Mot bakgrund av krisen behövs förändringar på både kort och lång sikt. Krisen för akutmottagningarna är genomgående för alla akutsjukhus. Vi kräver därför att personalen på samtliga akutmottagningar får möjlighet att införa en arbetstidsmodell, med arbetstidsförkortning, som ger möjlighet för personalen att få tid för återhämtning. Modellen är prövad med framgång på Huddinge sjukhus, den har lett till minskad sjukskrivning, fler som söker sig tillbaka till arbetsplatsen och har också visat sig vara kostnadsneutral.

Dessutom kräver vi att Alliansen öppnar närakuter omgående, satsar på vårdcentralerna och ger vårdpersonal en arbetsmiljö och löneutveckling värd namnet.

I Stockholms län med landets rikaste, friskaste och yngsta befolkning finns de bästa förutsättningarna för att kunna ha en bra sjukvård. Samtidigt är dagens patienter som vårdas på sjukhus mer sjuka än för bara tio år sedan. Avancerade behandlingsmetoder kräver erfaren och kompetent personal. Men arbetsvillkoren har inte följt efter. Det är helt orimligt att 40-70 procent av bemanningen idag på vissa avdelningar består av hyrpersonal och konsulter för att landstinget inte kan rekrytera eller behålla sin egen personal. Landstinget måste nu visa att man är villig att satsa på personalen och påbörja ett stort förändringsarbete.

Moderaterna har alltför länge skjutit upp att bygga ut vården utanför akutsjukhusen. Stockholmarna behöver ett styre som satsar på sjukvården för både patienter och personal, både närsjukvård och specialistsjukvård. Idag är vårdcentralerna underfinansierade och jourläkarbilarna underutnyttjade.

Den vårdkris som finns på våra akutsjukhus måste tas på allvar. Det är ett politiskt ansvar att föreslå och driva på lösningar. Det är dags att landstingsmoderaterna slutar att skylla på andra. Socialdemokraterna, som sitter i opposition i Stockholms läns landsting har tydliga förslag för att lösa vårdkrisen i Stockholms län:

Öppna de första fem nya närakuterna nu! – Vi vill se närakuter vid akutsjukhusen i Södertälje, Danderyd, Södersjukhuset och Karolinska i Solna och Huddinge.

Satsa på vårdcentralerna! Vårdcentralerna ska vara patientens självklara förstahandsval och kunna erbjuda längre öppettider. Bryt Alliansens underfinansiering.

Ge vårdpersonal en bra löneutveckling! Personalen ska inte behöva byta arbetsplats för att höja sin lön. Erfarenhet och utbildning ska ge bättre utdelning i lönekuvertet.

Inför en arbetstidsmodell med arbetstidsförkortning på alla akutmottagningar. Varje akutmottagning ska få möjlighet att utforma sin arbetstidsmodell tillsammans med personalen och fackförbunden.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev