Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”S-kongressen måste markera mot vårdvalen”

Tio års alliansstyre har skapat kaos inom vården i Stockholms läns landsting. Mot bakgrund av detta tar vi med oss följande krav till S-kongressen: Markera tydligt mot privatiseringar genom så kallade vårdval.

Publicerad: 7 april 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalSocialdemokraternaSLL

I förra veckan briserade ännu en vårdskandal i det alliansstyrda Stockholms läns landsting. Det avslöjades att en privat gynekologiklinik ger sina läkare mer i lön ju mer de skär i sina patienter, med följd att kliniken har en långt större andel kirurgiska ingrepp än andra kliniker i länet.

Kliniken är verksam inom vårdvalen – det system för privatisering av vården som har varit den bärande idén i landstingsalliansens politik de senaste tio åren. Att vårdvalen skapar osunda incitament är förstås allvarligt nog, men det är långt ifrån det enda problem de medfört. En ledande vårdexpert beskriver Stockholmsvården som ineffektiv, höggradigt splittrad och dyr. Vårdvalen kostade drygt 1,3 miljarder kronor mer bara under 2016 än de skulle ha gjort med en normal kostnadsutveckling. Det är pengar som borde gått till personal och vårdcentraler.

Nu råder istället kaos i akutvården, med väntetider som kan uppgå till 40 timmar. Patienter, däribland många äldre, måste vårdas i sjukhusens korridorer eftersom mer än 500 vårdplatser är stängda. I SKL:s stora ”resultatöversikt för 16 vårdområden” ligger Stockholm på plats 15 av 21 landsting. Inkompetent ekonomistyrning har medfört att investeringar för 8 miljarder kronor sannolikt måste strykas i nästa års budget.

Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tio års tid med ekonomiska förutsättningar andra landsting bara kan drömma om. Hur kan resultatet vara kris och överansträngd ekonomi?

Svaret stavas ”ideologiska skygglappar”. Vårdvalsprivatiseringarna har gjorts mot bättre vetande och utan att det funnits någon större efterfrågan. I en rapport rekommenderar den oberoende vårdexperten Göran Stiernstedt att tills vidare sätta stopp för ytterligare vårdval och avsevärt reducera de befintliga till antalet. Nyligen framförde elva professorer och vårdexperter skarp kritik mot hur vårdvalssystemet bryter sönder vårdkedjor och försvårar både forskning och utbildning (SvD 9/3 samt 21/3).

Beslutet att införa vårdval inom reumatologin möttes med ett ramaskri – från reumatikernas egen organisation. I en undersökning som Socialdemokraterna låtit Novus genomföra framgår att 73 procent av stockholmarna vill ha ett vårdsystem som syftar till maximal samordning och helhetsansvar för patienten, att jämföra med 16 procent som vill ha ett system med konkurrens och maximal valfrihet. Det är en hård dom över landstingsalliansens tio år vid makten.

Mot denna bakgrund tar vi, i egenskap av oppositionsråd och kongressombud, med oss följande krav till Socialdemokraternas stundande partikongress.

Kongressen måste i sitt huvuddokument, de politiska riktlinjerna, göra en tydlig markering mot privatiseringar genom så kallade vårdval. Särskilt måste kongressen uttala att obligatoriet med vårdval i primärvården (”tvångs-LOV”) ska rivas upp. Riksrevisionen visade i en rapport 2014 att vårdvalsreformen gynnat socioekonomiskt starka områden och medfört ett mindre jämlikt vårdutnyttjande. Det borde vara oacceptabelt för alla socialdemokrater.

I Stockholm finns redan en snårskog av vårdval. Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting efter nästa val kommer vi att reformera vården på ett ansvarsfullt sätt och med värnande av patientens valfrihet. Valfriheten är för oss en självklarhet, och vi ser att moderatstyrets privatiseringsiver i flera fall lett till mindre valfrihet när välfungerande verksamheter tvingats lägga ner. Vår princip är att vårdens pengar ska gå till vård och att patientens behov ska gå före vårdbolagens intressen.

Vår rekommendation till andra landsting är dock tydlig: experimentera inte med vårdval om ni vill undvika den svåra situation som landstingsalliansen försatt Stockholm i. Den uppmaningen tar vi med oss till Socialdemokraternas partikongress.

Erika Ullberg, ombud och oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting

Dag Larsson, ombud och oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev