Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Regeringen motverkar sina egna e-hälsomål”

Regeringens förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar kommer slå hårt mot den privata vårdsektorn. Det slår även mot innovationskraften av nya lösningar för sjukvården. I förlängningen innebär det att regeringens egna mål inom e-hälsa hotas.

Publicerad: 27 april 2017, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

E-hälsaItVinster i välfärden

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning som lever allt längre. Köerna växer och kostnaderna för vården fortsätter att skena iväg. Dessutom har vi en hälso- och sjukvårdslag som ska följas där den övergripande målsättningen är att leverera vård på lika villkor för hela befolkningen.

En av lösningarna är att tillvarata och öka digitaliseringens möjligheter inom vården som, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, skapar ökad kvalitet, bidrar till en mer jämlik vård och effektivare användning av resurserna. Om regeringen menar allvar med sin vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom sjukvården, är det dags att ta frågan på allvar.

Sverige ligger idag långt framme inom digitalisering i hälso- och sjukvården, mycket tack vare alla innovationsföretag som skapat kostnadseffektiva lösningar som avlastat sjukvården. Trots det upplever vi och många andra innovationsföretag inom e-hälsa att det är komplicerat och tar lång tid att få landstingen att pröva nya tekniska lösningar.

Den snabbaste vägen har då varit den privata vårdsektorn som varit mer lyhörda att ta till sig innovationer som skapar ökad effektivitet och nya utrednings- och behandlingsmöjligheter. Det har möjliggjort för innovationsföretag att snabbt få ut sina lösningar på marknaden som bidrar till nytta för patienter, vårdpersonal och hela samhällsekonomin. Det möjliggör i sin tur att nya kliv kan tas i utvecklingen av nya innovationer som kan förändra en ineffektiv vårdapparat.

Regeringen vill nu ta ett steg längre och försvåra för de privata vårdgivarna genom att införa förmånsbeskattning för privata sjukvårdförsäkringar och begränsa vinster i välfärden, som S-kongressen nu beslutat. Det kommer göra det mindre attraktivt att starta och utveckla företag inom den privata vårdsektorn. Det kommer också att försvåra för innovationsföretagen inom e-hälsa som vill nå ut på marknaden. För när villkoren försämras för den privata vårdsektorn kommer dessa ha mindre utrymme att pröva nya innovationer. Innovationer som hela sjukvården skulle ha nytta av för att möta framtidens vårdbehov.

Just nu, 25-27 april, pågår Sveriges största mässa inom e-hälsa där en mängd innovationer, som kommer ligga till grund för framtidens digitalisering inom sjukvården, visas upp. Ska vi fortsätta resan att bli ledande i världen 2025 måste dessa innovationer få utrymme att utvecklas. Det krävs att sjukvården snabbare tar till sig den nya tekniken och att dörren inte stängs för innovationsföretagen att snabbt få ut sin teknologi hos de privata vårdbolagen som idag verkar i Sverige.

Philip Siberg, vd Coala Life AB

Lars Göran Kjellin, läkare, entreprenör på Medical Development Invest AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev