Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Regeringen måste satsa på att få fram fler geriatriker

Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. Trots uppmaningar från Socialstyrelsen har frågan inte prioriterats. Nu måste regeringen ta fram fler utbildningsplatser för geriatriker, skriver Gösta Bucht på Sveriges Pensionärsförbund.

Publicerad: 8 maj 2014, 12:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristÄldresjukvård

Bristen på geriatriker, läkare med specialistutbildning inom åldrandets sjukdomar, blir allt mer alarmerande när antalet äldre människor stadigt ökar. Trots uppmaningar från sina egna myndigheter om att betydligt fler utbildningsplatser inom geriatrik behövs så prioriteras inte frågan av regeringen. I ett par län finns inga utbildningsplatser alls för geriatriker medan i t ex Stockholms län är antalet geriatriker tre gånger högre än rikssnittet, trots att Stockholms län har landets yngsta befolkning. Det är uppenbart att det krävs en nationell samordning från regeringens sida och att en särskild satsning görs så att antalet geriatriker ökar. Regeringen får inte längre gömma sig bakom att landstingen har rätt att själva bestämma. Fram med morot och piska!

Att befolkningsutvecklingen i Sverige är en utmaning för vården är ingen nyhet, antalet äldre växer framför allt de riktigt gamla. Statistiska Centralbyrån beräknar att antalet 85-åringar och däröver nästan fördubblas fram till 2035. Men sjukvården som den ser ut idag är helt oförberedd på andelen växande äldre patienter. Trots att både myndigheter och regeringens egen Framtidskommission betonar vikten av att vi måste rusta vården utifrån den demografiska utvecklingen så ser vi inget hända. Tvärtom, vårdplatserna minskar år för år, inte minst inom geriatrik

De som drabbas är de sköra äldre som när de blir akut sjuka hamnar på en vårdplats där man i bästa fall är specialist på en av de sjukdomar som den äldre har. Ett omhändertagande av alla sjukdomar och behov, den värdegrund och personcentrerad vård som alla har rätt att få är inte att tänka på, Resultatet blir då tyvärr allt för ofta komplikationer, förvirring, långa vårdtider och ökad risk för att behöva flytta och hamna i särskilt boende.

Socialstyrelsen har redan för tre år sedan i ett uppdrag från regeringen kritiserat landstingen för att de inte prioriterar ST-platser inom geriatrik. Det handlar i första hand inte om brist på intresserade legitimerade läkare utan Socialstyrelsen slår fast att det beror på brister vad gäller planering och prioritering hos landstingen. Socialstyrelsen anser det absolut nödvändigt att inrätta fler ST-tjänster i geriatrik och förordar en ökning med 20-25 ST-tjänster i geriatrik per år för att möta de framtida behoven. Men tvärtemot en ökning ser vi snarare en minskning framöver.

Nuvarande andel geriatriker har varit någorlunda konstant sedan tio år tillbaka (5,4 geriatriker per 100,000 invånare). Detta är långt ifrån tillräckligt och den tillväxttakt vi har idag på ett par geriatriker om året, är långt ifrån Socialstyrelsens rekommendationer på en ökning med 20–25 utbildningsplatser per år.  Men det kan bli värre: en prognos från SKL om beräknat antal färdiga specialistläkare visar att antalet geriatriker minskar under åren 2014-2018. Och då ska man dessutom komma ihåg att av dagens geriatriker är över hälften 55 år och äldre. Antalet geriatriker per 100.000 invånare som är 80 - 85 år och äldre, de vi vet som kommer att ha ett stort behov av vård och omsorg, kommer att rasa om detta fortsätter.

Dessutom är fördelningen av geriatriker i Sverige väldigt ojämn. I län som Värmland, Blekinge, Norrbotten och Gotland finns en eller inga ST-läkare inom geriatrik, trots en mycket åldrande befolkning. I det län med Sveriges yngsta befolkning, Stockholms län, finns däremot tre gånger så många geriatriker som rikssnittet. Det är tydligt att det brister i nationell samordning här.

På Sveriges Pensionärsförbund, SPF, ställer vi oss kritiska till hur regeringen har följt upp Socialstyrelsens flera år gamla rekommendationer. Sjukvården måste anpassas efter verkligheten. SPF vill att regeringen tillsätter en särskild satsning för att öka antalet geriatriker och att man sätter ner foten gentemot landstingen så att de prioriterar och planerar för fler ST-platser i geriatrik. Vi vill även se en nationell samordning av detta från regeringen sida då fördelningen av ST-läkare i geriatrik är mycket ojämn runt om i landet. Äldre människor ska inte behöva bo i ett visst län för att kunna få en god vård.

Gösta Bucht, talesperson för vård och omsorg Sveriges Pensionärsförbund, professor emeritus i geriatrik Umeå universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev