Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Psykiskt sjuka i Sverige har inget värdigt liv

De kliniska riktlinjerna är viktiga när det handlar om hur vi kan minska överdödligheten bland psykiskt sjuka. Men dessa åtgärder räcker inte. Personernas levnadsvanor och levnadsvillkor måste också ges en central roll i behandlingen.

Publicerad: 5 februari 2015, 08:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaFolkhälsoarbete

REPLIK. Vi instämmer med Svenska Psykiatriska Föreningens (SPF) i deras artikel ”Fler rapporter gör inte psykiskt sjuka friskare” i Dagens Samhälle 30/1 att de kliniska riktlinjerna är viktiga för att reducera den avsevärda överdödligheten bland personer med psykisk sjukdom.

Vi delar SPF:s inriktning på att söka få tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen och IVO att granska de psykiatriska verksamheterna och de kommunala eller privatägda boendena sett från dessa riktlinjer.

Vi uppfattar dock att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Överdödligheten bland psykisk sjuka är högre i Sverige jämfört med andra OECD-länder. Det är mindre troligt att situationen i Sverige i första hand bara kan förklaras av brister i hälso- och sjukvården, även om den naturligtvis har en avgörande betydelse. Ett skäl är att upprepade internationella jämförelser tyder på att hälso- och sjukvården i Sverige har en kvalité som ligger över genomsnittet inom OECD. Antalet psykiatriker per 1 000 invånare i Sverige ligger också klart över genomsnittet.

En stor del av överdödligheten utgörs av död i hjärt- och kärlsjukdom. Denna dödlighet förklaras i sin tur av levnadsvanor som rökning, övervikt och brist på motion. Det är möjligt att påverka levnadsvanor med hjälp av individuell rådgivning inom vården. Levnadsvanor bestäms dock till stor del av människors levnadsvillkor: boende, social gemenskap, ekonomi och tillgång till meningsfull sysselsättning.

Ska utsatta gruppers levnadsvanor förbättras krävs därför förbättringar av gruppens levnadsvillkor. En möjlig förklaring till den ogynnsamma situationen i Sverige skulle kunna vara brister i detta avseende.

Ansvaret för boende och sysselsättning åligger kommunerna. Det är möjligt att många kommuner inte givit dessa insatser tillräcklig prioritet. Kunskap om så är fallet saknas dock. Det är därför som Mind anser att en analys och förbättrad statistik är befogad och att det inte är tillräckligt med hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården.

Kanske andra länder lyckats bättre än Sverige med att ge psykiskt sjuka ett värdigt liv och därigenom kunnat minskat överdödligheten i denna utsatta grupp?

Cecilia Modig, socionom och ordförande, föreningen Mind

Sven Bremberg, docent i socialmedicin och styrelsemedlem, Mind

Marie Åsberg, seniorprofessor i psykiatri och styrelsemedlem, Mind

Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, Umeå universitet

Alain Topor, docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Carl von Essen, generalsekreterare, Mind

Marie-Louise Söderberg, verksamhetsansvarig, Mind

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev