Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Psoriasisvården kräver starkare nationell styrning

Paradoxen i psoriasisvården är att samtidigt som synen på sjukdomens komplexitet ställer nya krav på vården, så ser vi påtagliga neddragningar och försämringar i psoriasisvården i många landsting.

Publicerad: 28 oktober 2011, 10:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Psoriasisforskningen har gjort stora framsteg under de senaste 5-10 åren. Kunskapen om att psoriasis är en allvarlig kronisk systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen är idag etablerad kunskap bland dermatologer och reumatologer. Den nya synen på psoriasis som systemsjukdom medför nya behov av vård och påverkar det medicinska omhändertagande av patienten. För oss kroniskt sjuka är det av avgörande betydelse att vi behandlas utifrån hela sjukdomsbilden och att vi får tillgång till bästa möjliga vård oavsett var i landet vi bor.

I juni 2011 presenterades Läkemedels-verkets nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av psoriasis. Rekommendationerna är avgörande för att säkerställa en god psoriasisvård, men vi ser mycket allvarliga avsteg från dessa runt om i Sverige framförallt i stora, och för psoriasisvården, tongivande regioner, såsom Skåne och Västra Götaland. Men vi ser även en utveckling åt helt fel håll för psoriasissjuka i flera landsting, med till exempel indragning av klimatvård och allt snålare tillgång till medicinsk hand- och fotvård samt ljusbehandling. Den stora paradoxen i dagens psoriasisvård är således att samtidigt som den nya synen på sjukdomen och dess komplexitet ställer nya krav på vården, så ser vi istället påtagliga neddragningar och försämringar i psoriasisvården i många av våra landsting.

Sveriges över 250 000 psoriasissjuka är därmed i en situation där vi allt för ofta är utlämnade till ett mycket kortsiktigt ekonomiskt stuprörstänkande bland beslutsfattarna i landstingen trots att vi idag vet att det finns kopplingar mellan psoriasis och psoriasisartrit, hjärt-kärlsjukdom, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, höga blodfetter och diabetes. Kort sagt är rätt vård i rätt tid för psoriasissjuka en bra investering för landstingen, bland annat i form av färre sjukrivningar och minskat belastning i vårdkedjans övriga delar.

För mig som kroniskt sjuk handlar vården inte om att snabbt bota en sjukdom, utan att skapa förutsättningar för att leva ett så normalt liv så möjligt. Ett faktum som i stort sett ingen politisk beslutsfattare verkar bry sig om i denna ständiga jakt på kortsiktiga ekonomiska besparingar. Därför är status idag på många håll tyvärr en splittrad psoriasisvård med dålig samordning mellan de yrkesgrupper som ska behandla oss kroniskt sjuka med en komplex sjukdomsbild. Som psoriasissjuk är jag i behov av raka motsatsen, en sammanhållen vård med patienten i centrum och behandling utifrån hela min sjukdomsbild.

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, då fokus riktas mot världens 125 miljoner människor som lever med denna allvarliga kroniska sjukdom. Psoriasisförbund runt om i världen arbetar för att få acceptans för sjukdomens svårighetsgrad och i Sverige vill vi utveckla en bra och likvärdig psoriasisvård i hela landet där det ges rätt vård i rätt tid.

Därför krävs en mycket starkare nationell styrning av den svenska psoriasisvården, där beslutsfattarna slutar blunda för de stora och markanta behandlingsbehoven som finns för personer med en våra mer dolda folksjukdomar - psoriasis.

Lars Ettarp, Ordförande Psoriasisförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev