Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Porta och registrera dem som hotar vårdpersonal”

Region Skånes akutmottagningar och områdena runtomkring dem ska skyddas som ”gated hospitals” föreslår Moderaterna i Skåne. De som stör ordningen på sjukhusen bör även kunna registreras och portförbjudas, skriver Carl Johan Sonesson (M).

Publicerad: 29 augusti 2017, 13:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Nog är det lite konstigt att jag och övriga politiker sitter i kontor som skyddas av inpasseringskontroll, medan sjukhusområdet ligger öppet för gängen.”

Foto: Johan Nilsson, TT


Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdGängkriminalitetMalmöLäkareSjuksköterskor

Få saker gör mig så upprörd som att samtala med personal på akuten och i andra utsatta delar av den skånska sjukvården. De är redan från början hårt belastade av sitt viktiga arbete, och till detta kommer allt oftare hot och våld.

Med den våldsamma gängmiljön i en stad som Malmö har det uppstått nya vårdtyper, som på kort tid blivit mycket vanliga. Närmare 60 skottskadade har till exempel fått tas om hand i Malmö det senaste året. Problemen är kanske störst i Malmö, men finns även på andra håll i Skåne, till exempel i Kristianstad.

Och de sjuksköterskor, läkare och andra personalgrupper som gör allt för att rädda liv får uppleva hur de lönas med att hotas, där hotet kan komma från såväl de skadades vänner och släkt som från deras fiender. Hoten drabbar även de anställdas familjer, flera i personalen uppger att de vänder sina brickor för att vara anonyma. Andra vågar inte gå till garaget när passet slutar mitt i natten.

Bortsett från att hoten mot dem som hjälper är moraliskt upprörande, så driver de personal från jobben och gör det svårt att rekrytera nya medarbetare. Vi politiker har redan tidigare haft svårt att hitta bra lösningar för en bra arbetsmiljö och utmanas nu ytterligare av denna nya, hårda verklighet.

Moderaterna har på riksplanet fört fram förslag om att skärpa straffen för våld, attacker och hot mot blåljuspersonal, där akutmottagningarna ingår. De som begår brott ska få sona sitt straff. Men att kriminella sitter inne hindrar inte dem som inte ännu dömts för trakasserier och hot.

Därför har jag och Moderaterna i Region Skåne föreslagit att vi ska skydda akutmottagningar och området kring dem. Åtminstone nattetid ska ingen som inte har där att göra komma in. Besök mår alla patienter bra av, men det får kanske räcka med en släkting eller vän under de mörka timmarna. Även patienterna mår ju dåligt om mottagningar och avdelningar blir uppehållsställe för stadens gäng.

Detta har jag lite hårdraget kallat att skapa ett ”gated hospital”. Vi behöver debattera läget och vi behöver, och personalen behöver, handling. Säkerheten måste gå före en ovillkorlig rätt att ta sig in i sjukvårdsbyggnaderna mitt i natten.

Nog är det lite konstigt att jag och övriga politiker sitter i kontor som skyddas av inpasseringskontroll, medan sjukhusområdet ligger öppet för gängen.

Det kan behövas nationella regeländringar i ordningslag för att få full effekt. Till exempel borde man ha möjlighet att registrera och portförbjuda (om än inte från egen vård) de som utmärkt sig för orosstörning. Samma regler finns för fotbollshuliganer redan i dag.

Om vi för att skydda personalen nattetid stänger sjukhusen för dem som inte har där att göra, så betyder det inte att det ska bli svårare att söka vård där, eller ens komma till akutmottagningen. Tvärtom finns alla möjligheter att förbättra angöringen nu när de skånska sjukhusen under ett par decennier ska byggas om. Nya utsläppsfria elbussar kan göra att man i princip kan lägga en eller flera busshållplatser inne i sjukhusbyggnaderna. Cykel, gång och bilar måste lätt kunna ta sig fram.

Utmaningen blir att skapa öppenhet samtidigt som man håller borta dem som inte ska vara där. Jag vill kunna se akutpersonalen i ögonen och säga att jag gjort vad jag kan för deras säkerhet.

Carl Johan Sonesson, oppositionsledare (M) Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev