måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Politikerna måste med på life science-färden

Sedan Pfizers försök att köpa Astrazeneca har debattens svallvågor gått höga om life science-branschens framtid. Även om budet fallit är frågan fortsatt av högsta vikt eftersom branschen står för betydande förhoppningar om arbetstillfällen, akademisk utveckling, vårdkvalitet och skatteintäkter.

Publicerad: 11 juni 2014, 06:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HälsaLäkemedelForskningspolitikInnovation

Branschens aktörer har under lång tid oroats över de långsiktiga konsekvenserna av vad som kan ses som att den etablerade läkemedelsindustrin tar ytterligare ett steg bort från Sverige. Tillfrågade politiker visar en mer nyvunnen oro över vilken effekt detta har på Sverige som industrination.

Men vad är det för villkor som marknaden har att förhålla sig till när de ska fatta beslut om fortsatta satsningar på life science-aktiviteter i Sverige? Vilka villkor har tagit oss dit där vi är i dag och vad betyder det för framtiden?

Advokatfirman Lindahl är djupt involverad som rådgivare till många av de företag som kan förväntas utgöra framtiden för svensk life science. För att förstå branschens villkor ännu bättre gav vi TNS Sifo Prospera i uppdrag att genomlysa vad branschens aktörer anser om förutsättningar, utmaningar och hot.

De har talat med ett 70-tal av landets viktigaste beslutsfattare i branschen – representanter för företag, politiker från riksdagens alla partier och finansmarknadens analytiker, vilket ger en väldigt god bild av nuläget. Man är ense om vilka områden som är viktiga för framtida tillväxt, som exempelvis:

• Större satsning på forskning.
• Bättre tillgång till inhemskt, långsiktigt riskkapital, i första hand i de tidiga faserna.
• En sjukvård öppen för klinisk prövning och nya produkter.
• Samverkan mellan branschen, myndigheter och politiker.

Men resultatet illustrerar tydligt att det finns betydande skillnader i uppfattningen om verkligheten mellan de som beslutar om förutsättningarna och de som beslutar om investeringarna. De olika aktörerna delar inte synen på viktiga frågor som utvecklingsmöjligheter, hur väl samarbetet fungerar mellan näringsliv och politik eller hur väl regleringarna lyckas skapa en spelplan för tillväxt.

Det som är särskilt bekymmersamt är att politikerna genomgående har en ljusare bild än vad företagare och analytiker har i dessa så viktiga frågor för att branschen ska lyckas. Om man har olika syn på nuläget blir det svårt att ha en gemensam färdplan för framtiden. Frågan blir då varför politikerna har en så pass annorlunda uppfattning om hur verkligheten ser ut? Det borde vara politiskt intressant att vi har rätt förutsättningar för en utpekad tillväxtsektor.

Det behövs ett konstruktivt samtal mellan politiker och branschen om marknadsförutsättningarna snarast, innan välmenande men hastigt påkomna åtgärder staplas på varandra i iver att till synes åstadkomma en handlingskraftig lösning för att skapa ett hållbart, förutsebart och världsledande klimat för life science-företag. Samhällsnyttorna som vårdkvalitet, forskning, utveckling, arbetstillfällen, skatteintäkter och akademisk spets är stora.

Låt ett sådant samtal utgöra startskottet för en genomtänkt och gedigen färdplan för life science som tillväxtskapare, inte olikt det man åstadkommit i Storbritannien. Och låt politiken, liksom färdplanen, vara långsiktig och förankringen bred. Att utveckla ett nytt innovativt läkemedel tar mer än ett decennium. Investeringarna är enorma. Även frågan om att säkra rätt kompetenser i landet är långsiktig och med sådana förutsättningar är det rimligt att samma inställning visas från beslutsfattarnas sida.

Vi kommer att bjuda in industrin och politiker för att ge alla parter en chans att tillgodogöra sig TNS Sifos undersökning. Utifrån den verklighetsbeskrivningen kan aktörerna tillsammans starta ett samtal som syftar till att hitta en väg framåt. Vi behöver rätt lösning som tar sikte på de viktiga frågorna, inte ännu en snabb lösning som skapar osäkerhet om förutsättningarna.

Gunnar Mattsson, rådgivare inom life science på Advokatfirman Lindahl

Anders Burén, rådgivare inom life science på Advokatfirman Lindahl

Jonas Löfgren, rådgivare inom life science på Advokatfirman Lindahl

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev