Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Personalbristen i vården är redan ett faktum

Välfärdens finansiering och kompetensförsörjning kan inte sopas under mattan med förhoppningen att någon annan löser det, skriver Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

Publicerad: 21 september 2018, 11:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Välfärdens kompetensförsörjning måste lösas.

Foto: Colourbox.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristLäkareVårdpersonalLäkarförbundet

Replik. Andreas Bergström lyfter i sin artikel förtjänstfullt frågan om hur välfärdens framtidsutsikter kan ljusna med hjälp av tekniska lösningar. Sveriges läkarförbund ser positivt på att tekniska lösningar implementeras som underlättar arbetet för personalen och förbättrar situationen för mottagaren till ett lägre pris.

Att tekniska lösningar kanske kan lösa flera av de stora problem vi står inför innebär dock inte att de med säkerhet kommer göra det. Vi som arbetar inom dessa sektorer chansar ogärna utan arbetar med alternativa lösningar om det idealscenariot inte inträffar. Sveriges läkarförbund vill se en parlamentarisk översyn av välfärdens långsiktiga finansiering.

Att kostnaderna inom välfärdssektorerna inte har stigit som andel av BNP har flera förklaringar, varav effektiviseringar och innovationer är en. En annan är att utbudet i många sektorer, inte minst vården, främst beror på tilldelade resurser och inte på rättighetslagstiftning. När det saknas resurser minskar helt enkelt utbudet, och då tvingas personalen till dolda prioriteringar om vägledande principer inte finns.

Det är korrekt att årskullar varierar i storlek, men SCB:s befolkningsprognoser antyder att andelen av befolkningen som är äldre än 80 år kommer börja stiga i tid till nästa riksdagsval och sedan fortsätta stiga i princip under alla nu yrkesverksamma personers livstider frånsett några kortare perioder. Den trenden kommer sannolikt spela större roll för långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster än fluktuationer mellan enskilda årskullar.

Samtidigt är mer än hälften av landets specialister i allmänmedicin och geriatrik över 55 år gamla och kan gå i pension inom 10 år. Det är just dessa specialister som i störst utsträckning ska hantera situationen. Personalbrist är redan ett faktum för fler professioner än läkare.

Teknikutveckling kommer krävas och till stor del säkert pressas fram av nöd, men frågor kring välfärdens finansiering och kompetensförsörjning kan inte sopas under mattan med förhoppningen att någon annan löser det. Vi vill snarast se vill snarast se en parlamentarisk översyn av välfärdens långsiktiga finansiering.

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev