Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Personal kan behöva öva i rollspel”

Publicerad: 11 augusti 2021, 10:39

Vårdpersonal måste prata om och öva sig i hur de ska bemöta patienter som vill välja bort läkare på grund av deras kön eller etnicitet, anser Eivor Blomqvist, sekreterare i Region Jönköpings läns etikråd.

Foto: ANNA HÅLLAMS/Bildbyrån

Trots klara riktlinjer tillåts patienter välja bort läkare som inte är etniskt svenska, visade nyligen en stor granskning.
– Det finns en kultur av att alltid tillmötesgå patienten, men vi har tydligt sagt att det finns gränser, säger Eivor Blomqvist, sekreterare i Region Jönköpings etikråd.

Ämnen i artikeln:

DiskrimineringPatientbemötande

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Region Jönköpings län har sedan fem år glasklara riktlinjer och tydliga rutiner för hur patienter ska bemötas om de kräver att inte behandlas av personal med viss etnicitet eller vill välja bort exempelvis manliga läkare. Sådana önskemål ska i princip nobbas och betraktas som att patienten tackar nej till den vård som erbjuds.

Ändå visade en granskning som Dagens Nyheter nyligen gjort att offentligt drivna vårdgivare i Region Jönköpings län, liksom i flera andra regioner, är beredda att tillmötesgå diskriminerande krav från patienter. Exakt vad som sagts just där framgår dock inte av DN:s artiklar.

– Jag hoppas ju att det inte är de mest hårresande exemplen, säger Eivor Blomqvist. 

Hon är sedan 24 år sekreterare i regionens etikråd – timanställd sedan hon i vintras gick i pension från arbetet som sektionschef och utredare på avdelningen för folkhälsa och sjukvård.

Eivor Blomqvist har ägnat mycket tid åt att utarbeta riktlinjerna, sprida dem och informera om hur de kan användas. Så när hon läste DN:s artiklar i slutet av juli såg hon genast till att riktlinjerna på nytt skickades ut till chefer i regionen med erbjudande från etikrådet om vägledning och utbildning.

– Man måste föra samtal i arbetslagen. Vilka situationer kan medarbetarna hamna i? Framför patienter krav i telefon eller öga mot öga med behandlare som de inte vill ha? Personal kan konkret, i rollspel, behöva öva på att bemöta det.  

Dagens Nyheters granskning handlade om vårdpersonal som väljs bort på grund av sin etniska bakgrund, oavsett hur bra svenska de talar. Men det finns också patienter som vill välja sin läkares kön och till exempel inte undersökas av en manlig gynekolog. 

– Det kan finnas argument, till exempel erfarenheter av övergrepp, men det gäller nog inte alla kvinnor som pressar på kring detta krav eller har närstående som gör det, säger Eivor Blomqvist.

Hon fick för bara en vecka sedan ett mejl från en vårdcentralschef som berättade hur vanligt det blivit att kvinnor hellre avstår från undersökningar i underlivet än låter en manlig läkare genomföra dem. Detta kan ske flera gånger i veckan och personalen är villrådig. Har patienten med sitt agerande tackat nej till vård eller ska ett nytt besök bokas in, hos en kvinnlig läkare?

Grundregeln i regionens riktlinjer är att personalen inte ska gå med på att byta ut en man mot en kvinna.

– Om vi bejakade sådana krav skulle vi skicka en signal till både medarbetare och patienter att patienter alltid ska få vad de begär, säger Eivor Blomqvist. 

När riktlinjerna för fem år sedan presenterades för personalen i stora aulasamlingar märkte hon under diskussionerna att det fanns en stor osäkerhet kring hur långt patienters rätt till inflytande och valfrihet egentligen sträcker sig.

– Det hade kommit en ny patientlag som i hög grad fokuserade på patienters rätt att välja vårdgivare. Många i personalen tolkade det som en rätt att även välja enskild behandlare. Men med hjälp av jurister slog vi fast att patienter som vill utesluta behandlare med viss hudfärg eller ett visst kön har använt sin rätt att avstå från behandling och i juridisk mening tackat nej till den vård som erbjuds. Detta budskap blev förlösande för många av de anställda, säger hon.

Att personal ibland går med på patienters önskemål, trots att de är diskriminerande, kan enligt Eivor Blomqvist bero på vårdens strävan att ”sätta patienten i centrum”.

– Det finns en kultur av att alltid tillmötesgå patienten, men vi har nu tydligt sagt att det finns gränser. 

Region Jönköpings läns riktlinjer har inspirerat grannregionen Östergötland att formulera liknande dokument, som diskuterats i olika workshops. 

– Våra medarbetare har också varit utsatta och det är en viktig arbetsmiljöfråga att patienter inte ska kunna välja behandlare utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, säger Zilla Jonsson, hr-direktör i Region Östergötland. 

Hon tror att det kan vara dags att påminna regionens anställda om riktlinjerna.

– Det är en angelägen fråga som vi hela tiden måste prata om. Men det finns mycket vi hela tiden måste prata om, samtidigt som vi i snart två år haft ett undantagstillstånd. Vi måste balansera så att alla viktiga frågor kan hanteras på ett bra sätt. 

Region Norrbotten utarbetar just nu riktlinjer kring gränser för patienters rätt att välja. Det sker med anledning av DN:s granskning och med inspiration från Region Jönköpings län. 

Rutiner i fem steg

Region Jönköpings läns riktlinjer slår fast att en patient som på ett förolämpande, hotfullt eller diskriminerande sätt ställer krav på viss behandling eller vägrar bli behandlad av viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård. 

Hur personalen ska agera anges i fem steg:

1) Lyssna efter orsak. Finns det en godtagbar förklaring eller ett missförstånd som kan redas ut? Kan kraven ha sin grund i oro, kris eller tidigare negativa erfarenheter?

2) Reagera tydligt. Beskriv din upplevelse (exempelvis starkt obehag, olust, rädsla). Gör klart att beteendet inte är acceptabelt.

3) Byt i undantagsfall vårdpersonal. Det ska som huvudregel endast ske om det är nödvändigt utifrån den drabbade medarbetarens välbefinnande. 

4) Hänvisa till annan vårdgivare.

5) Patienter som inte följer ordningsregler avvisas. Vid behov med hjälp av ordningsvakt eller polis.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev