Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Parkinsonsjuka behöver träffa läkaren oftare

I dag fredag är det Internationella världsparkinsondagen. Ungefär 22 000 svenskar har Parkinsons sjukdom, en siffra som väntas öka med cirka 14 000 personer de kommande åren. Nu ställer Parkinsonförbundet krav på fler läkarbesök för landets parkinsonsjuka.

Publicerad: 11 april 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Patientsäkerhet

Den som drabbas av Parkinsons sjukdom blir successivt sämre och får besvär som långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Andra vanliga besvär är oro, ångest och sviktande minne. Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom, men med rätt behandling i rätt tid kan besvären lindras.

Vi har undersökt hur ofta parkinsonsjuka får träffa sin läkare på landets neurologiska kliniker. Undersökningen har genomförts med stöd av läkemedelsföretaget AbbVie. Resultatet av undersökningen är nedslående. De flesta svenskar med Parkinsons sjukdom i den stabila fasen får träffa sin läkare så sällan som en gång per år. Bäst är Gotland, där man får träffa sin behandlande läkare i genomsnitt två gånger per år. Bra till ligger också Jönköpings län och Kronoberg. På vissa håll i landet kan det gå två år mellan läkarbesöken. Det gäller även de som är i den senare fluktuationsfasen av sjukdomen – när man behöver regelbunden läkarkontakt och i perioder också tätare besök.

Vi i Parkinsonförbundet anser att parkinsonsjuka i den så kallade stabila fasen ska träffa specialistläkare minst två gånger per år. I fluktuationsfasen bör de träffa läkaren minst fyra gånger per år. Det här är en självklarhet i många andra europeiska länder, som exempelvis i Tyskland och Danmark. Vår undersökning visar att bara var sjunde neurologisk klinik i Sverige uppfyller det kravet för patienterna i stabil fas och var åttonde klinik för patienterna i fluktuationsfas. Sämst är det i Stockholm, där man i genomsnitt får träffa sin läkare mindre än en gång per år. Även i Halland, Uppsala län, Västra Götaland och Östergötland är det många som får träffa läkaren mindre än en gång om året.

Parkinsonsjuka med mycket svåra och ofta okontrollerbara rörelsestörningar, som är i fluktuationsfasen, får också träffa läkaren alltför sällan. Även i den här gruppen är det Gotland som ligger bäst till med fyra besök om året. Södermanland och Västerbotten ligger också ganska bra till. Sämst är det i Stockholms län och Västra Götaland där många träffar läkaren en gång per år eller mindre.

Den här situationen är inte acceptabel. Alla som har Parkinsons sjukdom borde få träffa sin läkare tillräckligt ofta för att de och deras anhöriga inte utsätts för onödigt lidande. Det är bara i mötet mellan läkare och patient som man kan fånga upp när patienten behöver en annan behandling för att lindra besvären och öka livskvaliteten.

Vi ser med stigande oro på utvecklingen inom sjukvården. Det finns ännu inte några nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom, men det har Socialstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram till 2016. Det är bra, men den som lever med Parkinsons sjukdom kan inte vänta till dess. Därför behövs det krafttag för att snabbt få till stånd en förbättring av parkinsonvården.

Bo Jäghult, ordförande Parkinsonförbundet

Inger Lundgren, generalsekreterare Parkinsonförbundet

Susanna Lindvall, ordförande Parkinsonfonden

Parkinsons sjukdom

• En kronisk neurologisk sjukdom med ett progressivt förlopp.
• 22 000 personer i Sverige är drabbade. Ytterligare 14 000 väntas få diagnosen de närmaste åren. De flesta drabbade är mer än 65 år. 15 procent är yngre än 50 år.
• Parkinson orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin förtvinar och dör. Ännu finns inget botemedel men symptomen kan mildras med rätt medicinering vid rätt tidpunkt.
• Huvudsakliga besvär är rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Andra symptom som kan vara exempelvis minnessvikt, sömnrubbningar, mag- och tarmproblem, smärta, ångest och depression.
• Sjukdomssymptomen kan behandlas med läkemedel. Rätt medicinering kan ge ett längre och bättre liv.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Patientsäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev