Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Överdrivet och kortsiktigt spel från regeringen om NKS

Regeringens utredning av Nya Karolinska liknar mest valårsfrossa. Presskonferensen sammankallades i all hast och innehöll inga svar om vem som ska göra utredningen eller hur direktiven ser ut. Effekten med kortsiktiga och ogenomtänkta utspel som detta riskerar grundvalarna för det kommunala självstyret, menar fyra ledande M-politiker i landsting och regioner utanför Stockholm.

Publicerad: 19 februari 2018, 13:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Gamma-Man, Mostphotos


Regeringen säger nu att den ska tillsätta en utredning med anledning av Nya Karolinska. Syftet och direktiven är tämligen oklara. Om Regeringen seriöst vill utreda förutsättningar för landstingen och regionernas förutsättningar för upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar måste det beröra alla landsting, inklusive Stockholm och Nya Karolinska. En sådan utredning måste på allvar i så fall beröra beslutsstrukturer, finansieringslösningar för investeringar med mera för hela den landstingskommunala nivån i Sverige. I en sådan utredning bidrar vi gärna.

Tyvärr kan man undra över ambitionen hos Regeringen att genomföra en sådan seriös utredning. Kanske är det mer valårsfrossa än något annat? Eftersom de kallade till en presskonferens i all hast, så vet vi inte vem som ska göra utredningen eller hur direktiven ser ut. Här säger regeringen att den ska återkomma.

Effekten med kortsiktiga och ogenomtänkta utspel som detta riskerar grundvalarna för det kommunala självstyret. Att hävda att Nya Karolinska är av nationell angelägenhet bara för att det bedrivs rikssjukvård är en makalös överdrift, det bedrivs rikssjukvård på flera andra universitetssjukhus med.

Kommuners, landstings och regioners självstyrelse är en del av kärnan i den svenska demokratiska och konstitutionella modellen. Och hur regeringen ser på detta blir tydligt när Magdalena Andersson i princip framför hot om att dra in statsbidrag för landsting som inte gör som regeringen vill. Man kan ha all förståelse för att temperaturen går upp ett valår. Men här ställs också relationerna mellan den statliga och regionala nivån i fråga på ett sätt som kan riskera att få långtgående negativa konsekvenser.

Det finns många berättigade frågor om Nya Karolinska. Inte minst den upphandling som samtliga partier i landstinget ställde sig bakom. Att det genomförs så många och så genomgripande interna och externa utredningar visar att landstingsledningen i Stockholm tar detta på allvar. Men tar regeringen de växande vårdproblemen i andra landsting på allvar?

Sedan regeringen tillträdde 2014 har vårdköerna i Sverige fördubblats. Situationen är pressad i många landsting och regioner. Värst är det i ett  antal Socialdemokratiskt styrda landsting. Kommer utredningen att granska förlossningsvården i det socialdemokratiskt styrda Västernorrland? Den landstingskommunala ekonomin i Dalarna eller Blekinge? De växande köerna under det socialdemokratiska styret i region Skåne, Västerbotten och Kronoberg? De stora antalet överbeläggningar i Sörmland? Kommer utredningen även titta på hur statsbidragen används i det Socialdemokratiskt styrda kommunerna Malmö eller Göteborg? Om det finns frågetecken kring hur skattemedel används så finns många utredningskandidater.

Regeringen vill uppenbarligen inte prata om de genuina sjukvårdsproblem som finns i Sverige. Det vill vi. Vårdsverige behöver en förtroendefull relation mellan den nationella och den regionala nivån, där det kommunala självstyret inte får riskera att användas som dörrmatta när rikspolitiker vill verka handlingskraftiga i frågor som faktiskt bestäms på en annan politisk nivå.

Att Socialdemokraterna och Annika Strandhäll hellre ägnar sig åt Stockholm än de tredubblade BUP-köerna, de fördubblade köerna till specialistvård samt de stora underskotten i sjukvården är kanske inte att förvånade. Men det är inte seriöst.

Carl Johan Sonesson, oppositionsråd Region Skåne (M)

Marie Morell, oppositionsråd Region Östergötland (M)

Magnus Leivik, oppositionsråd Landstinget Södermanland (M)

Nicklas Sandström, oppositionsråd Landstinget Västerbotten (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln: