Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Överdriven oro för nätjournaler

Det är viktigt att vara vaksam inför eventuella negativa konsekvenser av nätjournaler. Efter fyra år med tjänsten i Uppsala läns landsting har emellertid inga sådana kunna beläggas, och det gynnar knappast någon att framföra oro innan fakta har kontrollerats.

Publicerad: 7 oktober 2016, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om oro för nätjournaler finns skall man, enligt debattören undersöka om oron är befogad och därefter vidta åtgärder. \


Ämnen i artikeln:

PatientjournalerCancer

REPLIK. Debattörerna – bland annat ett antal läkare – varnar i inlägget Nätjournaler – en risk för utsatta ungdomar för att unga som är utsatta för hedersförtryck kan tvingas visa sina journaler för kontrollerande anhöriga.

När tjänsten Journalen via nätet infördes i Uppsala läns landsting, först i landet år 2012, hade detta projekt pågått i olika steg sedan 1997, det vill säga i 15 år.

Projektet hade testat olika versioner av tjänsten, diskuterat tjänsten i fokusgrupper samt analyserat den såväl formellt som juridiskt. Dessutom hade en nioårig pilotdrift vid en husläkarmottagning genomförts och utvärderats.

Sammanfattningsvis infördes tjänsten i Uppsala efter noggrann analys, omfattande testning och i politisk enighet.

Självklart kunde vi inte förutse allt innan projektet sjösattes. Från projektets sida har vi därför varit öppna med att all oro från vårdpersonalens sida skall tas på allvar. Vår inställning har varit att om oro finns skall man undersöka om oron är befogad och därefter vidta åtgärder.

Ett exempel har varit cancerpatienternas tillgång till nätjournaler. Här har forskning visat att den oro vårdpersonalen kände inte var befogad och ingen åtgärd vidtogs från projektets sida.

Ett annat exempel är från barnsjukvården. I samband med utredning av misstänkt vanvård skulle vårdnadshavaren kunnat läsa om utredningen i barnets journal vilket oroade personalen. Barnskyddsteamet, som har jour dygnet runt, gavs därför möjlighet att under utredningen själva omedelbart spärra vårdnadshavarens möjlighet att läsa barnets journal. Det sågs av alla parter som en säker hantering som stillade oron. Under de snart fyra år som tjänsten varit i bruk har denna möjlighet använts i fem fall.

Debatten har senast fokuserat på utsatta ”kvinnor, barn och HBTQ-personer i vårt land som inte tillåts ha en integritet och sexualitet av sin omgivning”.

Denna frågeställning har från början diskuterats inom projektet.

För det första gäller i Uppsala frågeställningen vuxna från 18 års ålder (mellan 13 och 18 års ålder kan tjänsten inte användas vare sig av ungdomen själv eller vårdnadshavaren). I det nationella ramverket som föreslagits av Inera har dock gränsen sänkts till 16 år mot bakgrund av hittillsvarande erfarenheter.

För att förhindra att någon tvingades öppna sin journal införde vi möjligheten för patienten att själv kunna försegla tjänsten Journalen via nätet. Efter en sådan försegling är tjänsten helt avstängd. Tjänsten drivs numera av Inera och totalt har 417 personer av ca 750 000 förseglat sin journal, 0,06 procent. Ett litet antal patienter, men viktigt för dem som använder möjligheten.

Vid misstänkt våld i nära relationer har vårdpersonal möjlighet att skriva in den informationen utan att det syns när journalen visas via nätet.

Från projektets sida intervjuade vi ansvarig personal på kvinnokliniken i Uppsala. Sedan projektstarten hade vid intervjutillfället cirka 3000 aborter utförts. Ingen av personalen hade hört talas om något problem med integritet och förtryck med anledning av tjänsten. I inget fall har oro för utsatta vuxna  kunnat beläggas, men därmed inte sagt att det inte kan komma att hända. Vi måste därför vara ödmjuka och vara vaksamma för eventuella negativa konsekvenser av tjänsten Journalen via nätet. Det gagnar dock ingen att framföra oro utan att först ha studerat tillgängliga fakta. Läkarkåren har alltid hänvisat till vetenskap och beprövad erfarenhet - låt detta även gälla journalen via nätet!

Leif Lyttkens, läkare, projektgruppen Journalen via nätet i Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PatientjournalerCancer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev