måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Omstart Sverige: Vårdskuld och välfärdskris – vägval och lösningar

Publicerad: 17 september 2020, 13:51

Den 2 september arrangerade Di-gruppen den digitala konferensen Omstart Sverige. Nu kan du se hela det specialspår som Dagens Samhälle arrangerade tillsammans med Dagens Medicin.

Ämnen i artikeln:

Covid-19Coronakrisen

Hela programmet:

Så går hälso- och sjukvården vidare efter pandemin
Corona har slagit hårt mot svensk sjukvård och under den här perioden har mycket av annan icke-kritisk sjukvård fått stå tillbaka. I dag har många sjukhus växlat ned från beredskapsläge till ordinarie styrning, men påfrestningarna är fortfarande stora och pandemin långt ifrån över. Vad kan regeringen göra för att underlätta hälso- och sjukvårdens möjligheter till återhämtning och utveckling?
Lena Hallengren (S), socialminister.

Coronapandemin och misstagen som inte får upprepas
Väldigt många har gjort stora insatser under pandemin, men systemfel i den politiska styrningen av Sverige gör att insatserna har misslyckats på viktiga områden, framför allt inom äldrevården. Kritiken framförs av Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, i en debattartikel i Dagens Nyheter, där han pekar på att det kommunala självstyret hindrar rationella krisfunktioner och gör det möjligt att skylla på andra. Det organisatoriska kaos som pandemin blottade får bara inte upprepas, konstaterar han. Det är alla politiska partiers ansvar att med kraft driva fram en minskning av antalet regioner och kommuner i syfte att stärka kompetens, ekonomisk uthållighet och därmed möjliggöra att lokalt kunna ta ansvar för det offentliga uppdraget. På Omstart Sverige intervjuas han om vad han tycker att den nytillsatta Coronakommissionen borde fokusera på.
Martin Ingvar, professor Karolinska institutet.

AI och hälsodata – acceleratorer för nya framsteg inom life science och sjukvård
Digitaliseringen skapar förutsättningar för framtidens vård där artificiell intelligens, genteknologi och tillgång till mängder av hälsodata kan användas i utvecklingen av nya, mer precisa behandlingar. Vi ser nu hur framstegen banar väg för en rekordsnabb utveckling av vaccin och nya läkemedel mot coronaviruset. För att ta vara på möjligheterna krävs samverkan mellan forskning, sjukvård och företag inom life science och IT. Vilken position har Sverige tagit, och vill ta på området?
Mattias Ohlsson, professor i maskininlärning, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad.

Utmaningar och möjligheter för vårdens digitalisering i spåren av covid-19
En ökad digitalisering i vården är nödvändig för att korta köerna, höja kvaliteten och effektivisera ekonomin. När pandemin drabbade Sverige fanns en stark oro för att den digitalisering som vården så väl behövde skulle avstanna. 
Men på Södra Älvsborgs Sjukhus har man tvärtom kunnat påskynda digitaliseringsprocessen. Före pandemin hade SÄS som första sjukhus i Sverige automatiserat fyra vårdnära processer under två års tid. För att möta pandemins krav på att frigöra tid, öka informationshastigheten, minimera smittspridning och genomföra smittspårning blev ett antal nya RPA-processer den naturliga lösningen. På fyra månader skapades fyra nya RPA-processer.
Fredrik Hansson, utvecklingsledare, Södra Älvsborgs Sjukhus.
Programpunkten presenteras i samarbete med Uipath.

Välfärdens finansiering efter krisen
Kommuner och regioner hade redan före coronakrisen stora utmaningar med välfärdens finansiering. Vilka frågor står nu högst på agendan hos kommuner och regioner? Vilka prioriteringar är nödvändiga i ett läge där skatteunderlaget krymper, samtidigt som investeringsbehoven ökar i vård, skola och omsorg. Klyftorna ökar, hur påverkar det arbetet mot segregation. kriminalitet och utanförskap?
Paneldeltagare: Irene Svenonius, finansregionråd (M), Region Stockholm, Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö stad.

Så har pandemin påverkat Sveriges vård- och omsorgschefer
Närmare 3 000 chefer inom vård och omsorg svarade under försommaren på frågor om hur de upplevt arbetet under Covid -19-pandemin. Vilka slutsatser kan vi dra av chefernas svar? Vad lär vi oss inför den beredskap vi behöver inför nästa pandemi och för återgången till ett normalläge?  Hur fungerade krisledarskapet? Vilka utmaningar är störst i återgången till ett normalläge? Hur upplevde cheferna att förstärkningen från icke vårdutbildad personal fungerade och hur de ser på det som en långsiktig lösning på kompetensbristen inom vård och omsorg? Hur fungerade stödet i hanteringen av etiska dilemman under pandemin och vad gör cheferna för att orka och hålla i längden?
Paneldeltagare: Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdssektionen Sveriges Kommuner och Regioner, Jenny Wibacke, ordförande LiVO och Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköping.
Presenteras i samarbete med LiVO, Ledarna inom Vård & Omsorg.

Det sårbara samhället, vården och omsorgen – erfarenheterna som rustar oss för framtiden.
En paneldiskussion med tunga företrädare för myndigheter och sjukvård om de viktigaste lärdomarna för framtiden av coronapandemin. Vilka utmaningar står vi inför nu? Vad väntar efter den mest akuta krisen? Vad kan vi göra bättre till nästa gång?
Paneldeltagare: Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdssektionen SKR.

Vårdskuld och vårdköer – vad kan en tillgänglighetsdelegation uträtta?
Möt Gunilla Gunnarsson, nyutnämnd ordförande för regeringens nytillsatta Tillgänglighetsdelegation. Hur tänker hon ta sig an ett av Vårdsveriges mest komplicerade uppdrag? Redan om ett knappt år ska den första delrapporten levereras.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev