Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ökade anslag till friluftsliv en vinst för folkhälsan

Det offentliga vinner på att stötta organisationer som bidrar till ökad motion och folkhälsa. I syfte att förbättra befolkningens hälsa är förebyggande insatser effektivare än sådana som sätts in när hälsan sviker. Med naturen som arena och allemansrätten som plattform är friluftsorganisationernas verksamheter dessutom kostnadseffektiva.

Publicerad: 30 mars 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Friluftslivet erbjuder upplevelser för alla.

Foto: Olandsfokus/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Folkhälsa

En grupp barn som grillar korv. Ett gäng pensionärer som paddlar. För var och en erbjuder friluftslivet upplevelser, gemenskap och motion. För samhällsekonomin är dessa upplevelser värda miljarder, genom att friluftslivet bidrar till ökad motion och förbättrad hälsa.

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi vid Göteborgs universitet, har nyligen räknat på vad fysisk inaktivitet kostar Sverige. Sedan 2002 har det svenska samhällets kostnader för sjukvård och produktionsbortfall som orsakas av fysisk inaktivitet minskat från 6,9 till 4,5 miljarder kronor per år samtidigt som befolkningen har ökat. Den kraftiga minskningen av kostnader kommer främst ur två tydliga trender. Dels har andelen förtidspensioner minskat och dels har andelen av befolkningen i åldern 16–84 år som anger att de motionerar regelbundet fördubblats.

Siffror från SCB visar att högutbildade motionerar mer än lågutbildade. Trots att båda grupperna har förbättrat sina motionsvanor kvarstår skillnaden mellan grupperna. 10–15 procent av befolkningen motionerar inte, en högre andel av dem är utlandsfödda svenskar. Att andelen som motionerar regelbundet har ökat sedan 1980-talet är en mycket positiv utveckling. Trenden syns inom friluftslivet. Flera av friluftslivets organisationer har idag ett växande antal medlemmar samt en större verksamhet.

Svenskt Friluftsliv utgörs av 25 organisationer som tillsammans har 1,7 miljoner medlemskap, varav cirka 300 000 är barn och ungdomar. Det offentliga vinner på att stötta organisationer som bidrar till ökad motion och folkhälsa. I syfte att förbättra befolkningens hälsa är förebyggande insatser effektivare än sådana som sätts in när hälsan sviker.

Friluftsorganisationernas verksamhet är, som alternativ och komplement till idrott, mycket väl lämpad för att nå de grupper vars motionsvanor bör förbättras. Friluftsorganisationernas verksamhet är öppen för alla utan krav på prestation eller tävling, oavsett ålder. Den arena som friluftsorganisationerna jobbar på – vår natur – är fri från genuskoder och verksamheterna gör ingen uppdelning mellan flickor och pojkar.

Med naturen som arena och allemansrätten som plattform är friluftsorganisationernas verksamheter mycket kostnadseffektiva, vilket skapar goda förutsättningar att nå alla inkomstgrupper.

För att friluftsorganisationerna ska kunna bidra ännu mer till folkhälsan och nå ut ännu bredare i samhället föreslår vi att:

■ Statsbudgetens anslag till friluftsorganisationerna ökar från 48 till 100 miljoner kronor årligen. Det skulle möjliggöra ökade aktiviteter för unga i vårt samhälle och för grupper som är inaktiva.
■ Naturen som arena används mer i grundskolan och gymnasiet. Dels för regelbunden undervisning och motion i naturen, dels för att visa alla barn och unga att genom allemansrätten så är vistelse, lek och motion i naturen en möjlighet för oss alla.

I valrörelsen 2018 kommer en stor del av debatten rimligtvis att fokusera på folkhälsan och den växande psykiska ohälsan. Vår uppmaning till de politiska partierna är att se och synliggöra kopplingen mellan folkhälsa och friluftsliv, att vid sidan av de förslag som syftar till att hantera ohälsa även lägga fram förslag som förebygger, samt att särskilt fokusera på de grupper där behoven är störst: unga, lågutbildade och nyanlända.

Att andelen som motionerar regelbundet har fördubblats är en fantastisk utveckling, främst för varje individs livskvalitet men även omräknat i samhällskostnader. Det visar att vi är på rätt väg, att positiv utveckling kan gå fort och att rätt satsat så kommer denna utveckling fortsätta och nå ännu fler.

Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Folkhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev