fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Offra inte vården för tortyrskadade”

När lägsta pris väger tyngre än lång erfarenhet, riskerar Stockholm tappa specialistvård för offer för tortyr. Landstinget måste dra tillbaka upphandlingen och göra om.

Publicerad: 27 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många flyktingar bär på trauman från krig och tortyr.

Foto: TT


Den specialiserade vården för krigs- och tortyrskadade flyktingar riskerar att i princip försvinna i Stockholm. Detta på grund av att särskild specialistkompetens inte längre är lika prioriterat i den nya upphandlingen av vård för denna grupp.

Vi uppmanar därför Stockholms läns landsting att avbryta pågående upphandling och återkomma med ett nytt underlag som premierar kvalitet och den specialistkompetens som krävs för att möta dessa patienter. I nuvarande form hotar upphandlingen värden som vård från betrodda aktörer och kontinuiteten för befintliga patienter.

Mot bakgrund av vår erfarenhet av att bedriva specialiserad vård för krigstraumatiserade och tortyrskadade flyktingar konstaterar vi att pågående upphandling innebär en tydlig nedmontering av den vård som tidigare erbjudits denna patientgrupp.

Uppdragsbeskrivningen i upphandlingen handlar om god och säker vård i allmänhet. Det vill säga att vården skall bedrivas utifrån bästa tillgängliga kunskap inklusive nationella riktlinjer och regionala vård- och handlingsprogram. Men det finns ingen precisering av vad som är önskvärt eller tillräckligt vårdinnehåll för flyktingar med krigs- och tortyrskador.

Det andra dokumentet i upphandlingsunderlaget som är särskilt styrande för vårdinnehåll är de så kallade kvalitetsredogörelserna. Inte heller någon av dessa är specifik för den tänkta målgruppen. Istället handlar samtliga om god och säker vård i allmänhet.

Detta betyder i praktiken att beprövad kvalitet i vård av krigs- och tortyrskadade flyktingar inte kommer att kunna påverka värderingen av anbud. Detta kan knappast ha varit meningen när man gör en särskild upphandling för området.

Vad gäller kvalitetsredogörelserna preciseras också en begränsning av hur stor vikt dessa kvalitetsönskemål får ha i värderingen av bästa anbud. Det går inte att uppskatta exakt hur stor andel i värderingen som dessa kvalitetsredogörelser tillåts ha men baserat på tidigare upphandlad och aktuell vårdvolym samt volymangivelser i underlaget, rör det sig om mindre än 10 procent av viktningen.

En anbudsgivare som uppfyller formella ska-krav men som bedöms ha lägst kvalitet skulle kunna vinna upphandlingen genom att lägga sig så lite som 10 procent under verksamheter med årtionden av erfarenhet och som med råge uppfyller alla kvalitetsönskemål. Att inte behöva erbjuda den höga kvalitet som vi menar krävs för denna patientgrupp gör det fullt möjligt för en på området oerfaren vårdgivare att erbjuda ett lägre pris. En offentlig upphandling som möjliggör ett sådant utfall inte bör genomföras.

Det är inte meningsfullt att anordna en separat upphandling omfattande vård av flyktingar med krigs- och tortyrskador, när upphandlingen inte preciserar och kräver det som är relevant och unikt med just denna typ av vård. Om upphandlingen resulterar i inköp av ineffektiva eller direkt felaktiga insatser så utgör upphandlingsförfarandet ett hot mot god och säker vård för patientgruppen och kommer att medföra att det kompetenscentrum som har byggts upp under årtionden snabbt raseras.

Oscar Fredriksson, styrelseordförande, Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm

Thomas Lindgren, verksamhetschef Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev