tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Oetiskt att inte låta kvinnor föda säkert”

Svenska Barnmorskeförbundet menar att det är hög tid att agera för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det är oetiskt att inte använda sig av den evidens som finns för utvärderade, säkra och mer nutida vårdformer.

Publicerad: 27 juni 2017, 09:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är tid att agera för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.”


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorSKRHälsaFörlossningsvård

Debatten om förlossningsvården måste breddas. Vård i samband med barnafödande är så mycket mer än bara själva förlossningen. Det handlar om hela vårdkedjan och om all den vård som ges före och under graviditet, i samband med förlossningen och efteråt när barnet är fött. Just nu handlar det också om kompetensförsörjning och om det på riktigt ska handla om att förbättra kvinnors hälsa så är det barnmorskans kompetens som behövs.

Nyligen meddelades att regeringen och SKL kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Överenskommelsen pekar ut det förebyggande arbetet och nödvändigheten att uppmärksamma hela vårdkedjan utifrån kvinnans behov i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medel kan användas till kompetensförsörjning och personal. Svenska Barnmorskeförbundet välkomnar detta, det är inte en dag för tidigt.

Nu måste regeringen, landsting och beslutsfattare ta till sig och förstå vilka åtgärder som krävs för att trygga och förbättra vården i samband med graviditet och barnafödande. Det är barnmorskors kompetens som behövs för att ge den vården. Barnmorskan har en unik roll under kvinnors sexuella och reproduktiva livscykel.

Kvinnor ska ha möjlighet att möta samma barnmorska eller grupp av barnmorskor under hela vårdkedjan. För det krävs att fragmentiseringen och uppdelningen mellan mödrahälsovård, förlossning och eftervård ändras till att bli en kontinuerlig vårdkedja. Kvinnor efterfrågar detta! Dessutom måste kvinnohälsan uppmärksammas i alla åldrar. Att alla kvinnor får jämlik och respektfull vård av hög kvalitet under hela den reproduktiva perioden i livet måste vara en rättighet.

Svenska Barnmorskeförbundet menar att det nu är tid att agera för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det är också oetiskt att inte använda sig av den evidens som finns för utvärderade, säkra och mer nutida vårdformer trots efterfrågan och behov.

Det är hög tid att se och uppmärksamma den kompetens som finns inom barnmorskeprofessionen. Att vi får resurser och verktyg och är tillräckligt många för att utveckla vården vidare och handleda våra blivande kollegor så att vi i framtiden har barnmorskor. Alla har rätt till en trygg och säker vård i samband med graviditet och barnafödande.

Svenska Barnmorskeförbundets förslag på åtgärder för att trygga en jämlik, god och säker vård i hela vårdkedjan graviditet-barnafödande-familj.

Det behövs resurser för:

En kontinuerlig, tillgänglig och individanpassad vård i hela vårdkedjan.
Utrymme för förebyggande hälsoarbete under graviditet, förlossning och eftervård.
Max 80 inskrivna gravida per heltidsbarnmorska och år.
En barnmorska per födande.
Flexibla vårdformer.
Flexibla vårdtider på sjukhus och möjlighet till stöd och vård efter hemgång från sjukhus.
Utökat stöd till mödrahälsovård (primärvård) för att tillgodose eftervård under första tiden efter förlossningen.

Det är nu Sverige måste agera. Det behövs fler barnmorskor. För kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, för folkhälsan och kommande generationer.

Susanne Åhlund, ledamot styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev