tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Obegripligt motstånd mot mobil tandvård för äldre

Landstingens beslutsfattare förstår inte vilken höjd livskvalitet äldre personer skulle få om mobil tandvård införs som ny vårdform. Bakom motståndet ligger grundlös kritik från KI.

Publicerad: 13 september 2011, 09:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TandvårdHemsjukvård

Aldrig förr har det funnits så många äldre personer i Sverige som har egna tänder och avancerade konstruktioner i munnen. Denna situation ställer höga krav på framtidens tandvård. Politikerna bör fundera på hur tandvården ska hållas tillgänglig för medborgarna när bristen på tandläkare är stor och folktandvårdskliniker avvecklas i hög takt.

Enligt tandvårdsreformen från 1999 har de medborgare som har ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser rätt till nödvändig tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. En god munhälsa är viktig av både sociala och medicinska skäl, till exempel för att motverka problem med undernäring och andra allmänmedicinska komplikationer.

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen ska medborgare i Sverige ha rätt till vård på lika villkor. Så är inte situationen idag. Istället råder en situation där landstingen påverkar de regelverk som styr den nödvändiga tandvården genom inskränkningar för de mest sjuka – de äldre. Man visar en stor oförmåga att ta till sig relevant information om en ny vårdform som höjer patienternas livskvalitet; mobil tandvård.

Orsaken är ett dokument från Karolinska Institutet (KI), Department of Dental Medicine, Gerodontics, som beskriver mobil tandvård som vårdmodell. Dokumentets författare är starkt kritiska till mobil tandvård, men saknar vetenskaplig grund och referenser.

I dokumentet påstås att hygien vid mobil tandvård inte kan hålla samma höga standard som på en klinik. Hygien är dock framförallt en fråga om kunskap och korrekta rutiner hos vårdutföraren. Det finns många exempel på miljöer där kvalificerad tandvård utförs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, exempelvis vid internationella konfliktområden.

Vidare uppges att patientsäkerheten är lägre vid mobil tandvård. Detta vittnar om okunskap kring situationen inom äldreomsorgen. En stor andel av de patienter som bor i särskilda boenden är dementa och har svårt att kommunicera. Det är av yttersta vikt för patientsäkerheten att medicinsk dokumentation om patienten finns tillgänglig och den mest heltäckande bilden finns hos den medicinska personalen på boendet.

Dessutom skriver författarna att endast enytsfyllningar kan utföras mobilt, ett påstående som helt saknar grund. Det är en obegriplig gränsdragning ur ett hygien- och patientsäkerhetsperspektiv för en patientgrupp som ofta har karies på flera ytor.

Det är märkligt att KI skriver ett sådant dokument eftersom man inte är en myndighet som har till uppgift att uttala sig om hur vård skall bedrivas. Den rollen ligger på Socialstyrelsen, Läkemedelsverket samt hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är djupt olyckligt att KI ägnar sig åt att begränsa vården för de mest utsatta medborgarna. Fokus borde istället ligga på att utveckla moderna odontologiska vårdformer på samma sätt som man gjort inom hemsjukvården.

I flera landsting har dokumentet använts som grund för begränsningar av nödvändig tandvård. Detta har gjort att de patienter som har svårt att förflytta sig inte får den vård de har lagstadgad rätt till.

I regeringens lagrådsremiss från den 22 juni 2011 fastställs att det inte bör göras några ändringar i bestämmelserna om nödvändig tandvård. Det är därför mycket märkligt att flera landsting nu genomdriver omfattande inskränkningar i tandvården för de svagaste patienterna.

Det är hög tid att de landstingstjänstemän som påverkar tandvården reformerar den egna bilden av hur tandvård ska utföras. Som situationen ser ut idag är det på klinik eller - för de patienter som inte har möjlighet att förflytta sig till en traditionell klinik - inte alls. Istället bör patienten och dennes livssituation och behov sättas i centrum.

Marianne Forsell, VD Oral Care

Matts Tannerfeldt, Regionchef Oral Care

Olle Johansson, Docent, KI

Mikael Zimmerman, Docent, leg tandläkare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TandvårdHemsjukvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev