Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Oacceptabla risker i vården

Skulle du sätta dig i ett flygplan, i ett tåg eller en båt om du visste att ett allvarligt fel inträffade vid var tionde resa? Och att detta fel ledde till minst sex dagars sjukhusvistelse?

Publicerad: 28 november 2012, 05:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Patientsäkerhet

Under 2007 genomfördes av Socialstyrelsen en undersökning av förekomsten av vårdskador inom slutenvården i Sverige. Det visade sig att 8,6 procent av patienterna hade drabbats av vårdskador. Undersökningen visade också att:

• Nästan var tionde patient fick bestående men eller funktionsnedsättning efter vårdskadan.
• I tre procent av fallen var vårdskadan en bidragande orsak till patientens död.
• Varje vårdskada medförde i genomsnitt sex extra vårddygn.
• Om resultaten relateras till alla vårdtillfällen på sjukhus i Sverige under ett år motsvarar det cirka 3 000 döda, 105 000 vårdskador och 630 000 extra vårddygn till en kostnad av fem miljarder kronor.

Vilka andra organisationer och verksamheter skulle acceptera en sådan säkerhetsnivå och sådana onödiga kostnader?

I genomsnitt drabbas alltså var tionde patient. Var tionde gång du eller din familj besöker kvalificerad sjukvård så drabbas du statistiskt sett av ett allvarligare fel. Hur många gånger har du och dina närstående varit i kontakt med kvalificerad sjukvård under de senaste fem åren? Och den som frågar vänner, familj och arbetskamrater får höra att nästan alla har en egen eller en närståendes historia att berätta om brister eller allvarliga fel som begåtts i sjukvården.

Varför sker det då så mycket fel? Jag hävdar att vi accepterar att det är som det är.

Nu kan man säga att sjukhusbesök knappast är ett fritt val på samma sätt som tåg, båt eller flyg. Men det finns en styrka i att hävda att du och jag, sjukvården, aktuella myndigheter och de styrande politikerna accepterar denna säkerhetsnivå.

I olika verksamheter har man olika acceptansnivåer för risk. Direkt efter Estoniaolyckan var fartyg med ungefär samma konstruktion ute på Östersjön. Om det hade varit 900 dödsoffer vid ett svenskt kärnkraftverk eller tre stycken jumbojet som hade kraschat vid Arlanda så hade dessa verksamheter stoppats.

Kända bilmärken tar in miljontals bilar om ett fel har rapporterats. Läkemedelsbolag stoppar tillverkning och drar tillbaka produkten vid misstanke om fel.

Braskande tidningsrubriker som säger ”10 döda i årets svartaste trafikhelg” gör att vi satsar miljarder på att förbättra vägarna, och kontinuerligt mäter säkerhetsresultaten. Årets värsta sjukvårdshelg – ”50 patienter dog av undvikbara fel denna helg” – har ännu inte nått förstasidorna.

Acceptanskulturen gör också att vi fortfarande kan ha en viss procent av rutiner och checklistor som inte är uppdaterade. En viss procent rutiner och instruktioner som inte följs, och en viss procent av personalen som inte spritar sina händer. Denna kultur går igen hos allas attityder, system och beteenden. Det senaste exemplet är brandsäkerheten på sjukhus som räddningstjänsten gav svidande kritik. Fråga din vårdcentral, ditt sjukhus eller din förälders äldreboende om de har övat utrymning så kommer många att svara ja. Men fråga om de har övat utrymningen med patienter så kommer svaret nästan alltid att bli nej.

Det finns dock en väg att förbättra säkerheten och kvaliteten. Vi kan sluta acceptera det. Vi kan se det som oacceptabelt. Vad skulle hända då?

Politikerna skulle på allvar ta upp nivån och framförallt fokusera på de uppföljningsbara resultaten. Hur mycket bättre ska vi bli i år, i konkreta resultat? Departementet skulle vara ansvarigt för resultatförbättringar och de 1 000 personer som arbetar på Socialstyrelsen (och den kommande nya myndigheten) skulle ha konkreta mätbara mål att arbeta mot. Det skulle finnas personer som ytterst är personligen ansvariga – så att det inte går att gömma sig bakom teser som ”vi inom vår myndighet/landsting/organisation har inte /…/”.

Om du också ställer dig bakom att kvaliteten och säkerheten är oacceptabel - vad kommer du att göra?

Per Holmgren, vd CareSafe

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Patientsäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev