Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Nytt projekt motarbetar myter om cancer

Upptäckt, överlevnad eller död i cancer är i dag på många sätt en klass- och kulturfråga. I vissa grupper sprids missuppfattningar och myter om cancer. I ett pilotprojekt i Botkyrka arbetar hälsoinformatörer med att nå ut med rätt information.

Publicerad: 4 februari 2016, 09:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hälsoinformatörerna i Botkyrka har exempelvis stött på kvinnor som undviker mammografi.


Ämnen i artikeln:

CancerFolkhälsoarbeteKommunerFolkhälsa

De fina resultat svensk cancervård uppvisar omfattar inte alla. Det finns omotiverade skillnader mellan befolkningsgrupper relaterade till bostadsort, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning och andra sjukdomar.

Samtidigt som detta sägs har samhället nu tagit initiativ för att åtgärda detta, bland annat genom den nationella cancerstrategin, regionala cancerplaner och bildandet av Regionala Cancercentrum (RCC).

Sambandet är tydligt både vad gäller sjuklighet och dödlighet i cancer och vilken samhällsgrupp man tillhör respektive på vilken socioekonomisk nivå man befinner sig.

Vad beror detta på? Det finns många facetter på detta.

Ett svar är att vi är olika i avseende att ta emot och ta till oss information. Både kultur, språk och ovana vid ett formellt ”myndighetsspråk” kan utgöra betydande hinder. Bemötandet och förståelse för olika gruppers behov och förutsättningar kan också variera inom vården.

I Botkyrka, en kommun söder om Stockholm med 90 000 invånare och 160 nationaliteteter som talar 100 olika språk, pågår ett samarbetsprojekt mellan Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och kommunen. I detta pilotprojekt når vi ut med information om cancer och cancerförebyggande åtgärder på ett helt nytt sätt.

Genom stöd från kommunens invånare når vi ut till andra invånare som vi annars kanske hade haft svårt att nå.

Vi har bland annat utbildat 50 kvinnor och män till hälsoinformatörer. De bor alla i Botkyrka, de flesta av dem har erfarenheter från att ha varit kommunens tidigare samhällsinformatörer, de har 30 olika nationaliteter och kan i snitt fyra språk vardera, åldern varierar från 16-63 år, de har ett stort socialt nätverk och olika kulturella bakgrunder.

Hälsoinformatörerna ska under vinter och vår uppsöka kommuninvånarna på de platser där de finns. Det kan till exempel vara på kaféer, idrottshallar, samlingslokaler och föreningar för olika etniska och kulturella engagemang.

Många även i Botkyrka är välutbildade och kunniga. Men missuppfattningar skapas när det också finns okunskap och fördomar som frodas.

Vi har exempelvis hos en del av Botkyrkaborna med släkthistoria som börjar utanför Sveriges gränser stött på en missuppfattning om att cancer smittar. Vi har till exempel träffat en kvinna med cancer där mannen lämnat henne och inte låter henne träffa sina barn eftersom hon är ”smittsam”.

En annan kvinna går inte på mammografi för att ingen man ska ta på hennes bröst. Cellprovtagning kan uppfattas som skamligt och en del tror att de som drabbas av cancer är kvinnor med flera sexpartners.

Dessutom; sjukvård uppsöker man bara när man är sjuk. Många unga flickor blir inte HPV-vaccinerade mot livmoderhalscancer för att de ändå inte ska ha sex med fler än en man, den de ska gifta sig med.

Det händer att kvinnor inte får träffa läkaren, utan det är mannen och övriga familjen som tar emot informationen och sedan bestämmer om den drabbade kvinnan ska informeras om sin cancersjukdom eller inte. Alla människor har rätt till ett långt liv med god hälsa.

Vi vill också få ner den utbredda rökningen av vattenpipa som många gånger uppfattas som ofarlig, fast sanningen är att all rökning, även vattenpipa, orsakar 30 procent av alla cancerfall i Sverige.

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom förebyggande insatser och ändrade levnadsvanor – prevention.

Många riskfaktorer för utveckling av cancer är kända. Rökning, inaktivitet och matvanor dominerar. De cancerformer som sammantaget orsakar flest dödsfall är lungcancer och cancer i tjock- och ändtarm, som till stor kan undvikas genom ändrade levnadsvanor.

Därför är det så viktigt att nå ut med rätt informattion. Vi hoppas att satsningen i Botkyrka bildar skola för hela Sverige så småningom.

Roger Henriksson, professor, chef RCC

Lena Sharp, enhetschef och verksamhetsutvecklare RCC

Arja Leppänen, projektledare, processledare för jämlik vård och patientföreträdare RCC

Hanna Lind, folkhälsostrateg, Botkyrka kommun

Ahmad Azizi, demokratiutvecklare, Botkyrka kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev