lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ny specialitet inom tandvården

Publicerad: 12 mars 2019, 08:56

Lars Grundström är en av 17 tandläkare som nu kan kalla sig specialist i orofacial medicin. Foto: Region Dalarna

Tandläkaren Lars Grundström är Region Dalarnas första specialist i orofacial medicin. Hans uppgift är att behandla patienter med komplexa vårdbehov.

Ämnen i artikeln:

HälsaTandvårdSpecialistvårdSkolanUtbildning

Åsa Nilsson

asa.nilsson@dagenssamhalle.se


Sedan en ny specialitet inom tandvården infördes i somras har 17 tandläkare fått en ny titel av Socialstyrelsen. Lars Grundström är en av dem och Region Dalarnas första specialist i orofacial medicin.

Definitionen av ämnesområdet orofacial medicin är prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

I praktiken innebär det att Lars Grundström och hans kollegor tar emot patienter som behöver extra omhändertagande och tid, kanske på grund av en demenssjukdom, funktionshinder eller extrem tandvårdsrädsla.

En annan patientgrupp remitteras från sjukvården.

– Från sjukvården får vi remisser om att undersöka patienter som ska gå igenom stora operationer eller behandlingar, till exempel en organtransplantation eller cancerbehandlingar, säger Lars Grundström.

Före sjukhusvården måste dessa patienter vara infektionsfria, och tandläkarna utreder och behandlar därför eventuella infektioner i munhålan.

– Jag arbetar också med munhålediagnostistik. Det kan vara systemsjukdomar som ger slemhinneförändringar, sår, blåsor eller infektioner, säger Lars Grundström.

Allt detta har han arbetat med också innan han fick specialistbeviset i orofacial medicin.

– Jag har jobbat på den här avdelningen i 19 år och vi har hållit på med ungefär samma saker.

Att han nu kan kalla sig specialisttandläkare inom orofacial medicin har ändå betydelse eftersom ämnesområdet blir jämställt med de andra åtta specialiteterna inom tandvården, som till exempel tandreglering och käkkirurgi.

– Det blir ett erkännande av det vi håller på med. Vi kanske får lite större respekt. Och som Socialstyrelsen sagt har det med patientsäkerhet att göra också, att det blir en specialist som tar hand om de här frågorna.

Lars Grundström är anställd av Folktandvården Dalarna. Arbetsplatsen är Falu lasarett, där avdelningen tidigare hette Sjukhustandvård/oral medicin, men nu i stället heter Orofacial medicin/sjukhustandvård.

I samband med att den nya specialiteten infördes i somras ändrade Socialstyrelsen kraven för samtliga specialiteter inom tandvården. De är nu mer omfattande och detaljerade, vilket ställer lite andra krav på dem som utbildar specialister. Utbildning till specialisttandläkare finns inte i alla regioner, men alla regioner är med och betalar.

– Det finns ett system för solidarisk finanisering av alla specialiteter, säger Tommy Johansson, tandläkare och handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Med de nya kraven kommer kvaliteten på utbildningen att höjas.

– Det blir säkert något dyrare, men det är marginellt i så fall, säger Tommy Johansson.

Tandläkare ansöker hos Socialstyrelsen om specialistbevis, och hittills har alltså 17 personer fått ett sådant inom orofacial medicin. Eftersom specialiteten inte funnits tidigare har inte alla gått något särskilt utbildningsprogram, utan deras färdigheter i det som tidigare kallats sjukhustandvård har bedömts. Men nu är tanken att orofacial medicin ska ingå i den samverkan om utbildning i specialisttandvård som redan finns.

Och Lars Grundström kan handleda tandläkare som vidareutbildar sig inom specialiteten.

– Man måste ha specialister för att få utbilda specialister, det är ett krav. Därför gäller det att det blir ett visst antal som har den här kompetensen för att vi ska utbilda nya, säger Lars Grundström som snart ska börja handleda en tandläkare under dennes ST-tjänstgöring i Falun.

Att ämnesområdet nu är en specialitet tror han kan göra att fler söker sig till den specialiserade sjukhustandvården.

– Jag tror att intresset kommer att öka när det har blivit en specialitet.

Nio specialiteter inom tandvården

En specialisttandläkare är en tandläkare som byggt på sin utbildning med specialisttjänstgöring inom något av de numera nio ämnena inom tandvården.

Orofacial medicin blev den 1 juni 2018 den nionde specialiteten.

De övriga åtta är:

Bettfysiologi

Endodonti (behandlar sjukdom i tandens nerv och käkben)

Käkkirurgi

Odontologisk radiologi

Oral protetik (tandersättningar)

Ortodonti (tandreglering)

Parodontologi (tandlossningssjukdomar)

Pedodonti (specialiserad barntandvård)

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev